Strategija upravljanja z državnim premoženjem

Strategija, ki določa, kaj naj bi počeli z več kot 11 milijardami državnega premoženja je sprejeta. Popraviti je treba tudi zakona o SDH in DUTB (!)
Strategija se v upravljanje SDH in DUTB ne poglablja, vendar je upravljanje kapitalskih naložb države, kakor ga urejata zdajšnja zakona, nesprejemljivo in dolgoročno škodljivo. V nadaljevanju navajamo dve hudi pomanjkljivosti, ki jih je nujno čim prej odpraviti: a)Težko obvladljiv konglomerat in b)Slabo koncipiran nadzorni svet.
a) V upravljanju SDH je blizu 100 družb. Tu je celotna energetika, železnice, DARS, pošta, luka, zavarovalnice, banke in dalje naložbe v Krki, Gorenju, Savi, Petrolu, Telemachu in v še več manjših podjetjih, ki se jih bo pretežno privatiziralo. Skratka, SDH je konglomerat povsem različnih podjetij po dejavnosti in po velikosti. V svetu ne bomo našli primerjave, saj tako nerazumno sestavljenih podjetniških sistemov ni mogoče učinkovito upravljati. Za odpravo te pomanjkljivosti bi bilo smiselno upravljanje znotraj SDH organizirati divizijsko ali pa ga celo prenesti na več pravnih oseb – delniške družbe oziroma sklade. Ob tem je seveda potrebno določiti tudi strateške cilje za vsako področje.
Strategija pa popolnoma prezre izjemno pomembno vlogo državnega premoženja, ki je zbrano v DUTB. Ali naj državno premoženje upravljata dve povsem ločeni inštituciji samo zaradi tega, ker jih imamo, ker imamo dva različna zakona?! Istočasno je torej potrebno tudi upravljanje premoženja DUTB divizijsko organizirati znotraj SDH.
b) Kvaliteta upravljanja poslovnega sistema je odvisna predvsem od njegovega nadzornega sveta. Ta mora zato biti strokovno močan, njegovi člani pa morajo zastopati interese kapitala, dela in širše javnosti. V Nemčiji ta problem urejajo tako, da imajo njihovi NS (v večjih podjetjih, kar SDH vsekakor je) po 20 članov, od katerih jih 10 zastopa interese kapitala ter ožje in širše države, druga polovica pa interese dela, to je zaposlenih ter širše družbene interese. V nasprotju z nemško prakso pa NS našega SDH sestavlja 5 članov, ki jih dejansko postavi finančni minister. Za odpravo te pomanjkljivosti je nujno omejiti upravljavsko moč politike, – kar je prvi pogoj za učinkovitejše upravljanje državnega premoženja – in zato naj vsaj polovico od najmanj dvanajstih članov nadzornega sveta predlaga zainteresirana in ustrezno organizirana civilna družba (sindikati, ZDUS ter gospodarska združenja oz. zbornice). Vsi kandidati za NS pa morajo imeti z uspešno prakso dokazljivo upravljavsko znanje in njihova etičnost ne sme biti v ničemer vprašljiva.
Ponesrečene rešitve iz zakonov o SDH in DUTB je torej nujno korigirati in sicer glede NAMENA in CILJEV ter ORGANIZIRANOSTI in UPRAVLJANJA.

Nekaj dodatnih gradiv, ki jih je Sinteza-KCD poslala vsem poslanskim skupinam in ministrstvom:
– 27.2.2015 – Kako upravljati državno premoženje in predlog sprememb zakonov o upravljanju SDH in DUTB;
– 15.3.2015 – Komentarji in pripombe k osnutku Strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter mnenje glede namena in upravljanja SDH in DUTB
– 29.6.2015 – PRIPOMBE k Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države

Miroslav Marc, SINTEZA, 15.7.2015

1 thoughts on “Strategija upravljanja z državnim premoženjem

  1. g. Miro Germ se v prispevku z naslovom »Za blaginjo državljank in državljanov« med drugim sprašuje: »… Pleskar za pleskanje uporablja čopič, kuhar uporablja za kuhanje posodo, tesar uporablja žago za rezanje lesa. Katera upravljavska orodja uporabljajo slovenska podjetja in organizacije javnega sektorja v dobrobit svojih strank, zaposlenih, lastnikov, okolja ter posledično državljank in državljanov? …. Avtopralnice pripravijo avto za prodajo s ciljem doseči čim večjo ceno. Kako pripravita SDH in DUTB za prodajo podjetja? Katera sodobna orodja upravljanja uporabljajo pri tem s ciljem doseganja njihove večje vrednosti? Ali imajo za ta cilj ustrezna znanja člani nadzornih svetov, uprav in zaposleni?«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja