Arhivi Kategorije: Posveti

Posveti, okrogle mize in projekti

Etično gospodarstvo

Okrogla miza »Kako ustvariti etično gospodarstvo?«
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana
Torek, 3. maja 2016 ob 18. uri
Organizator: Gibanje Svetovni etos Slovenija

Etična drža je temeljni pogoj dolgoročnega uspeha: ustvarja podlago za spoštovanje in zaupanje, združuje raznolike ljudi v skupni cilj in ustvarja delovno klimo, v kateri je veselje delati. Gibanje Svetovni etos Slovenije je bilo ustanovljeno, da krepi in razvija etične vrednote v družbi. Tokratna okrogla miza bo raziskala razmerje med etiko in gospodarstvom, etiko in uspehom, predvsem pa bo postavila v ospredje človeka – bistvo vsake skupnosti. Naši sogovorniki so uspešni posamezniki, spoštovani tako zaradi svojih delovnih dosežkov kot zaradi pretanjenega etičnega čuta:
Sodelujoči:
•    Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame.
•    Ivo Boscarol, ustanovitelj, lastnik in direktor mednarodno uspešnega podjetja Pipistrel.
•    Izr. prof. dr. Branko Korže, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, katedra za management in organizacijo.
•    Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica, samostojna pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije.
•    P. Silvo Šinkovec, DJ, mag. psih., defektolog in teolog, član gibanja Svetovni etos Slovenija.
Moderator:
•    Red. prof. dr. Marko Pavliha, prodekan za raziskovalno in razvojno delo in predstojnik pravne katedre, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet , eden od ustanovnih članov gibanja Svetovni etos Slovenija.

Posvet 5: PRIVATIZACIJA IN SUVERENOST

Strokovna razprava z mednarodno udeležbo “PRIVATIZACIJA IN SUVERENOST DRŽAVE”

VABILO in PROGRAM

Sodelovali so:
prof. Jože Mencinger, avtor in prvi podpisnik peticije Preprečite razprodajo – “NE PRIVATIZIRAMO, RAZPRODAJAMO” (tekst / predstavitev)
prof. Joachim Becker, profesor ekonomije na Univerzi na Dunaju, ki pravi: »Tuji zasebni kapital ne rešuje proračunskih težav, gospodarstvo pa postane bolj odvisno«
.   – DELO: “Privatizacija, pot do odvisnega gospodarstva
.   – RTV-SLO: intervju v Studio-City”
.   – MLADINA: “Razvojni model, na katerem temelji privatizacija, je slepa ulica
prof. Rudi Rizman, sociolog in politolog, ki trdi, da se poskusi privatizacije tudi v drugih državah niso obnesli, izkazalo se je, da so privatizirane dejavnosti dražje in manj učinkovite od javnih oziroma državnih – “POLITIKA NI BREZ IZBIRE, KAJ PA IZKUŠNJE DRUGOD
prof. Matjaž Gams, znanstvenik in avtor knjige Slovence strižejo, ki je strokovno dokazal, da bi imela prodaja Telekoma za Slovenijo dolgoročno negativne finančne posledice – “RAZPRODAJA PODJETIJ / POSLOVNA INTELIGENCA” in – “MITI O RAZPRODAJI
g. Metod Dragonja, državni sekretar, ki je predstavil vladino gradivo STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
in občinstvo z mnogimi vprašanji ter ostali avtorji:
dr. Andraž Teršek, Privatizacija, pravo, banke, elite – Podrejanje in discipliniranje namesto vladanja
dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti – Nacionalna varnost kot temelj državnosti
VPRAŠANJA občinstva na razpravi Privatizacija in suverenost države

MEDIJI O RAZPRAVI, 9.4.2015 “PRIVATIZACIJA IN SUVERENOST”:
STA-Nasprotniki privatizacije zahtevajo ustavitev prodaj
Dnevnik-Ponudbi DT in sklada Cinvenne krepko pod pričakovanji
Finance-Dragonja na privatizacijski posvet kot protiutež
Mladina-Postopke privatizacije je treba ustaviti
VZMD-Poročilo Vseslovenskega združenja malih delničarjev – SLO
RTV-SLO: Poročila ob 17-ih – Proti razprodaji državnega premoženja
RTV-SLO Odmevi – Divjo privatizacijo je potrebno zaustaviti
Posnetek: Privatizacija in suverenost države – posvet v Državnem svetu (2:27:27)

Z A K L J U Č N O   S P O R O Č I L O

SVETOVNI ETOS IN CELOSTNA PEDAGOGIKA

Vabimo na celodnevni posvet

SVETOVNI ETOS IN CELOSTNA PEDAGOGIKA

v torek, 21. 10. 2014, CANKARJEV DOM, dvorana M3, 4, od 9.00 do 19.00

Dopoldne moderatorja: Borut Ošlaj in Marko Pavliha
Uvod v posvet Borut Ošlaj in pozdrav častnega pokrovitelja posveta: dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.
M. Pavliha: Od antične paideie do sodobne holistične pedagogike
I. Škamperle: Edgar Morin in 7 stebrov planetarnega državljana. Pedagoški izziv
J. Juhant: Etičnapedagogika je dialoška
M. Gedrih: Soodvisnost in nenasilje v sodobni družbi
M. Košir: Kulturna pedagogika dr. Karla Ozvalda za vzgojo etične osebnosti
V. Ščuka: Oblikovanje šolarja kot osebnosti. Poročilo o opravljenem projektu
V. Strahovnik: Etika v šoli – projekt Ethos
S. B. Kucler: Znanje, solidarnost, ustvarjalnost. Skupnostno učenje – inkubator temeljnih vrednot (video)
R. Kroflič: Kakšne metodične pristope implicira vzgoja za vrednote SE?
E. Šteblaj: Montessori = celostna pedagogika
B. Žalec: Celostna in dialoška edukacija: analiza njenih momentov, pomena in povezanosti s solidarnim personalizmom ter dialoškim univerzalizmom
S. Levc: »Mama, zmorem sam!« Vzgajamo samostojne in odgovorne otroke?
Popoldne moderatorja: Marija Pepelnak Arnerić in Igor Škamperle
Š. Čekada Zorn, A. Dobnikar: Izkušenjsko učenje – učenje za življenje
I. Mrak Merhar: Skavtska metoda kot celostni pristop k vzgoji
M. Pepelnak Arnerić: Etični vidik celostne vzgoje pri umetniških predmetih v OŠ
F. Petek: In vendar je življenje realno
C. Hedžet Tóth: Proti tiraniji vrednot
S. Čurin Radović: Z etiko do boljšega in bolj smiselnega življenja tudi v šoli
B. Marentič Požarnik: Kako v šoli ustvarjamo prostor za učenje vrednot (prosojnice)
I. Zorko: Kamen od srca
D. Brecelj Ipavec: Cena ocenjevanja
S. Šinkovec: Učitelj in etika: o Pedičku, monografiji, in reviji Vzgoja
Z. Štrubelj: Kako težek poklic je biti človek. Antropološko-teološki razmislek o vzgoji za človeka
Sklepna beseda Marko Pavliha
VSTOP PROST

Gibanje Svetovni etos Slovenije se predstavlja na svetovnem spletu na www.svetovnietos.si
in je del svetovnega gibanja Weltethos – www.weltethos.org.

Posvet4: Podporno okolje za inovativno podjetništvo

Z novim ciklusom posvetov želimo pripraviti argumentirana priporočila za konkretne ukrepe, ki bi jih slovenska družba morala sprejeti za nov razvojni zagon.
Po vsakem posvetu bomo skupaj s sodelujočimi eksperti oblikovali zaključke in jih posredovali medijem ter vladi za ukrepanje.
Ob spoznanju, da bo le nova ekonomija dala tudi boljše zaposlitvene možnosti, bomo na prvem posvetu iz tega ciklusa poizkušali opredeliti potrebne ukrepe za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za inovativno podjetništvo.

Podporno okolje za inovativno podjetništvo

“PRIPRAVITI SLOVENIJO NA PRIHODNOST”

Vabilo

Posnetek posveta

Sporočilo za medije

Gradiva

 

 

Zaključki posveta: Kaj storiti za izhod iz krize?

V okviru gibanja za družbeno prenovo SINTEZA izvajamo serijo posvetov z namenom iskanja pravih vzrokov družbene in gospodarske krize, ki pri nas kaže posebej zlovešč obraz, ter kako najti izhod iz nje. Na prvem posvetu o etiki in vrednotah smo potrdili široko uveljavljena spoznanja, da je temeljni vzrok krize umanjkanje splošnih etičnih načel in humanističnih vrednot v političnem in gospodarskem odločanju kot tudi pri ravnanju posameznikov. Ključno spoznanje drugega posveta je bilo, da je pri nas temeljni vzrok za globino krize slabo upravljanje z gospodarskimi in drugimi razvojnimi resursi. V ospredju razprave pa je bilo upravljanje na ravni države predvsem v okviru političnega sistema.
Tretji posvet smo naslovili: Kaj mora Slovenija storiti za izhod iz krize in kako zagotoviti družbeno in gospodarsko rast? Preberi več Zaključki posveta: Kaj storiti za izhod iz krize?

Posvet3: Kaj storiti (gospodarsko, družbeno in politično) za izhod iz krize

18.10.2012 organiziramo v dvorani Državnega sveta posvet z naslovom Kaj mora Slovenija storiti za izhod iz krize in kako zagotoviti družbeno in gospodarsko rast?

To je tretji posvet gibanja Sinteza v okviru serije posvetov, na katerih razmišljamo o vzrokih globoke gospodarske in družbene krize ter kako najti izhod iz nje. Zdi se, da kriza pri nas kaže posebej zlovešč obraz in da rešitve, ki jih trenutno ponuja politika, ne bodo omogočile, da se uspešno izvlečemo iz nje. Preberi več Posvet3: Kaj storiti (gospodarsko, družbeno in politično) za izhod iz krize

Zaključki posveta o slabem upravljanju in gradiva

V okviru Gibanja za družbeno prenovo SINTEZA želimo pripraviti in sooblikovati vsebinska in idejna izhodišča za alternativno razvojno paradigmo Slovenije, za katero menimo da je nujna, če naj Slovenija postane gospodarsko uspešna in socialno pravičnejša država. Potrebno je preseči sedanje stanje, ko smo dežela brez vsakršne vizije in pokazati mladi generaciji novo perspektivo, ki jo bo morala uresničiti nova generacija politikov in upravljavcev. Dvanajstega junija 2012 smo organizirali prvi del posveta na temo »Slabo upravljanje je vzrok za globini krize« s tezo, da je za globoko gospodarsko in družbeno krizo v Sloveniji krivo predvsem slabo upravljanje države in njenega premoženja. Preberi več Zaključki posveta o slabem upravljanju in gradiva