VIZIJA

Hočemo so-ustvarjati razvojno uspešno in socialno varno slovensko družbo. Za to je potrebna temeljita sprememba družbenega in individualnega ravnanja v skladu s temeljnimi etičnimi načeli in moralnimi normami.

Verjamemo, da lahko dosežemo širok konsenz za boljši družbeni sistem, ki bo utemeljen na strokovni in moralni odgovornosti in bo družbeno solidarnost postavil pred ekstremne zasebne koristi.

Potrebujemo nov koncept gospodarskega razvoja, ki bo temeljil na enakopravni vlogi dela in kapitala, strogem spoštovanju ustreznih pravnih norm in učinkovitem sankcioniranju njihovega kršenja.

Zato se zavzemamo za:
– vključitev etičnih norm v pravni red države;
– večjo odgovornost voljenih in imenovanih javnih uslužbencev do državljanov in družbe ter ugleda države in njenih ustanov;
– visoko etično in moralno držo nadzornih organov in organov pregona ter trajno, hitro in učinkovito izvajanje njihovih odgovornih nalog;
– takšne ukrepe Vlade RS, ki bodo zagotovili uspešen družbeni razvoj ne le na finančno-kapitalskem področju, pač pa na vseh ravneh kakovosti življenja;
in pozivamo:
1. partnerje v družbenem dogovarjanju (pozicija, opozicija, sindikati in civilna družba), da se izogibajo poglabljanju medsebojnih konfliktov in si prizadevajo za skupno iskanje novih razvojnih rešitev in usmeritev;
2. mnenjske vodje in novinarje, da predstavljajo in opozarjajo na pozitivne družbene vrednote in etična načela, ki so edino poroštvo uspešnega družbenega razvoja;
3. vsakega posameznika, da sam spoštuje univerzalna etična načela in vrednote v svojem odnosu do sodržavljanov, družbe in države in to zahteva tudi od drugih.

Stran je namenjena izmenjavi mnenj in iskanju odgovorov.
Sodelujmo! Da nas bo čim več, da se bo slišal naš glas in da bo upoštevan!

Spremljajte dogajanja, se kritično ali pohvalno odzivajte, oblikujte pripombe in predloge, posredujte svoje ideje, pomagajte organizirati javne razprave o odprtih vprašanjih, razširjajte to pobudo.

Bodimo aktivni, premagajmo brezvoljnost !

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja