Odločno in samozavestno k boljši družbeni ureditvi!

Ugotavljamo, da so razmere v Sloveniji politično, gospodarsko, razvojno in socialno skrajno zaostrene.

Z namenom in ciljem, da aktivno in odločno posežemo v družbeno dogajanje in s konstruktivno-kritičnim odzivanjem na delo državnih organov in političnih struktur prispevamo k pravičnejšemu ter ljudem in okolju prijaznejšemu razvoju na vseh področjih dela in življenja začenjamo

 

gibanje za družbeno prenovo
SINTEZA

marec, 2011