Svet-DT je organizirana državljanska pobuda

Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir (Svet) je nastal kot organizirana državljanska pobuda z namenom, 1)da bo pri izgradnji ustreznejše železniške povezave Kopra s srednjeevropskim zaledjem lahko tudi civilna družba vplivala na sprejemanje optimalnih rešitev in 2)da bo z ustreznim, strokovnim in poglobljenim nadzorom trajno deloval v smeri preprečevanja neupravičenega in nepreglednega trošenje javnega denarja. Svet, ki je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, lahko izvršuje svoje poslanstvo zgolj s pomočjo javnosti, kateri preko medijev redno posreduje ugotovitve in preverjene informacije. Ugotovitve Sveta pa so, žal, slabe. Celoten projekt vlada in njene inštitucije vodi nepregledno, z neupoštevanjem številnih predpisov in zlasti z neupoštevanjem modrosti »dobrega gospodarja«.
A do sedaj so odgovorni vse te ugotovitve ignorirali in pomembna vprašanja, ki jih zastavlja  organizirana državljanska pobuda ostajajo neodgovorjena: Zakaj je DRI ocenjeni strošek gradnje povečal z 800 milijonov na 1,4 milijarde evrov? Kakšna je prava investicijska vrednost in kako se bo investicija financirala? Zakaj vlada dopušča, da njen minister in njegovi načrtovalci ne upoštevajo sklepov Računskega sodišča? Nekaj mora biti hudo narobe, da se javnim uslužbencem ne zdi vredno niti prisluhniti, niti odgovarjati.

Član Sveta, Jože P. Damijan, priznani profesor ekonomske fakultete in predstojnik Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje, z nespornim ugledom kreativnega kritika gospodarskega upravljanja države, je skupaj s skupino verodostojnih ekspertov (vsi so člani Sveta) v Sobotni prilogi (28.1.2017) objavil obširen članek o ugotovitvah ekspertnih skupin o tem velikem državnem projektu. Članek je bil objavljen pod naslovom »Drugi tir je mogoče zgraditi bistveno ceneje, če le upoštevamo standarde stroke«. Nekaj dni za tem je Svet organiziral javni posvet, na katerem so eksperti gradbenih, prostorskih, pravnih in ekonomskih ved pred polno dvorano z argumenti dokazali, da je Drugi tir mogoče zgraditi bistveno ceneje, če le upoštevamo standarde stroke. O predstavitvi rezultatov analize Sveta so poročali dobesedno vsi mediji. A ne predsednik vlade, ne minister, ne vodstva odgovornih inštitucij niso začutili potrebe po verodostojnem odgovoru. Kako je to mogoče v razviti, demokratični družbi?

Civilna oz. državljanska pobuda je posebna oblika neposrednega in samo-organiziranega državljanskega prizadevanja za vplivanje na politični proces predstavniške demokracije. Uspešnost tega prizadevanja je v prvi vrsti odvisna od tega, koliko uspe taki pobudi pritegniti pozornost javnosti in pridobiti njeno podporo. To lahko pridobi z javnim delovanjem, v katerem izkaže, da se zavzema za demokratične vrednote kot so obče dobro, javnost, vključenost, transparentnost, odgovornost, polaganje računov, racionalnost, itd.,

Svet je organizirana državljanska pobuda z ustrezno medijsko pozornostjo in podporo javnosti, a do sedaj se na to pobudo in njene ugotovitve še ni odzvala; ne vlada, ne ministrstva, ne institucije, ki projekt načrtujejo in vodijo in so za nepravilnosti tudi odgovorne. Gre torej za vprašanje, kako državljanskim pobudam omogočiti, da pravočasno (ex ante) obravnavajo in kritično preverjajo velike državne projekte. V svetu je že poznanih kar nekaj institucionaliziranih organizacijskih oblik, na primer: državljanske porote v ZDA in VB, načrtovalne celice v Nemčiji, konsenzne konference na Danskem, državljanski zbori v Kanadi in Avstraliji, Fishkinova posvetovalna anketa, pa Nacionalna komisija za javno razpravo, ki ima po zakonu status neodvisnega upravnega organa, itd.

Tudi v Sloveniji moramo razmisliti o ustrezni ureditvi tega področja saj gre za velike stvari. Gre za velik denar, gre za upravljanje države in gre za oženje prostora »podmiznemu« dogovarjanju z izrazitim korupcijskim tveganjem. Potrebno je institucionalizirati ustrezne organizacijske oblike državljanskih pobud, ki bodo lahko sproti in vnaprej preverjale in preprečevale hude napake in/ali zlorabe.

Miroslav Marc, član Sveta-DT, 11.2.2017

4 thoughts on “Svet-DT je organizirana državljanska pobuda

  1. Spoštovani in cenjeni Sveta-DT in gibanja Sinteza! V celoti podpiram vaše prizadevanje za civilni nadzor projektov, ki se izvajajo z javnimi sredstvi, Vendar sedanja vlada ( v celoti) je bila izvoljena na osnovi predvolilnih obljub, katere je pozabili takoj po volitvah in deluje predvsem v interesu lobijev in sebe.Torej tovrstne dobronamerne pobude CI bodo še naprej ignorirane! Osredotočiti se je na prihodnje volitve!

  2. Spoštovani Mihael, Kako bi bilo, če bi vsi samo rinili v Parlament, tam pa je tako prijetno, da izbranci v trenutku pozabijo, v kaj so še včeraj verjeli. Poanta zgornjih misli je, da neskončno več trezne pameti ostane zunaj, kot je je izvoljene v parlament. Zato bo vsako umno upravljanje prisluhnilo tudi temu. V slovenski mladi »demokraciji« je še vedno, vse kar ni priplezalo po strankarskih listah v parlament, niče. V Sintezi že leta gradimo na tem, da naj vsaka modra oblast prisluhne urejenim in strokovnim državljanskim pobudam, ter jim omogočiti, da pravočasno (ex ante) obravnavajo in kritično preverjajo – v tem primeru, velike državne projekte. To pa zahteva tudi pregledno (transparentno) delovanje in koruptivni manevrski prostor se bo avtomatično zmanjševal. -Marc

  3. Spoštovani Miro, v celoti se strinjam z odgovorom, z rahlo pripombo. Vsa “pamet CI”, ki ostaja zunaj sfer odločanja lahko samo modruje in izkazuje modrost, kredibilnost, ter nacionalno pripadnost , karavana pa bo vedno bolj samozozadostno šla dalje.
    Biti poslanec, mora bti poslanstvo!, Družba se spreminja po evolucijski poti ali pa z revolucionarnimi preskoki!

  4. Da se bova prav razumela, Poanta je na tem, da se urejenim državljanskim pobudam omogoči pravočasno (v naprej) obravnavo in kritično presojo, kar pa samo-po-sebi zahteva pregledno, ne pod-mizno delovanje. »Sfere odločanja« se morajo širiti, ne pa zapirati. In noben poslanec človeškega rodu, brez čvrstega nadzora, ne bo postal »poslanstvo«.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja