Votlost sistema plač v javnem sektorju

Prof. dr. Miran Mihelčič, ekonomist

Glede na to, da so sistemi plač zaradi vpliva na medsebojna razmerja med zaposlenci zelo pomembna, če že ne najbolj kritična organizacijska prvina (ne)uspešnosti družb, je logično, da se v sistem oblikovanja plač v javnem sektorju vključuje država oziroma vsakokratna oblast. Slabo pa je, če se pri tem vključevanju pozablja na to, da morajo sistemi, ki jih vzpostavlja država, zagotavljati civilizacijsko rast in ustrezno blaginjo družbe.

Od ravnateljev in drugih predstojnikov pričakujemo, da glede na svoje zadolžitve vedo, kaj morajo in kaj smejo zahtevati od svojih sodelavcev.

Stroka meni, da h kakovosti sistema plač največ pripomorejo tisti, ki pokažejo na razlike v učinkovitosti skoraj enako plačanih javnih uslužbencev.

Nujno je sodelovanje stroke.

Ali strokovne podlage sodelujoči pri spreminjanju enotnega sistema plač sploh poznajo-?!

Upoštevaje, da naj bi bilo v prenovljeni sistem plač v javnem sektorju vključenih približno 225.000 zaposlencev, znesek plač za te zaposlence pa je bil leta 2022 enak kar 47 odstotkom zneska odhodkov državnega proračuna, se ob navedenem zastavlja vprašanje, kdo naj odloča o sistemu plač. Ob vedenju, da je stabilen sistem lahko le dobro zastavljen sistem, sem prepričan, da to ne smejo biti le predstavniki interesnih skupin. Še kako potrebno je tudi vplivno sodelovanje stroke.

Prof. dr. Miran Mihelčič: Votlost sistema plač v javnem sektorju

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja