Zakaj predlagamo kombinirani volilni sistem

V SINTEZI-KCD in NACIONALNEM SVETU ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA  (NS-SVS) ugotavljamo, da je sedanji sistem volitve poslancev:

 • NEURAVNOTEŽEN (po vsakih volitvah ugotavljamo, da je vsaj deset volilnih okrajev, v katerih ni bil izvoljen noben poslanec)
 • NEDEMOKRATIČEN IN NEUSTAVEN (državljani nimamo odločilnega vpliva na izvolitev poslancev);
 • TEŽKO RAZUMLJIV (težko je razumeti, da sedita v Državnem zboru poslanca, od katerih je prvi dobil 24-krat manj glasov podpore od drugega, kandidat z desetkrat večjo podporo od prvega pa ni bil izvoljen);

Zato predlagamo:

 • Da uvedemo sistem, kjer ima vsak volivec dva glasova;
 • Da se polovica poslancev voli neposredno, po dvokrožnem večinskem sistemu (enako kot volimo župane) v 44 volilnih okrajih (prvi glas); (kandidate enakopravno postavljajo politične stranke ali državljanske skupine, upoštevajoč načelo domicila, kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov v prvem ali drugem krogu pa je dokončno izvoljen, ne glede na rezultate na podlagi drugega glasu):
 • Da volivec z drugim glasom voli v volilnih enotah tako, da z uporabo absolutnega in obveznega prednostnega glasu z volilnih list izbere svojega kandidata;
 • Ker se politične stranke ne morejo dogovoriti za ustanovitev pokrajin, predlagamo, da kot izhodišče vzamemo statistične regije ter uvedemo princip, da je število mandatov v posamezni regiji odvisno glede na število prebivalcev (en mandat na približno 47.000 prebivalcev);
 • Da Zakon o volitvah v DZ podrobneje določi, kdo ne more kandidirati ter odgovornost izvoljenih poslancev, vključno z možnostjo odpoklica poslanca in državnega zbora;
 • Kombinirani volilni sistem je tako rešitev, ki predstavlja sintezo prednosti večinskega in proporcionalnega volilnega sistema, s tem, da v celoti ohranja ustavno načelo proporcionalnosti; tak sistem ima za današnjo Slovenijo z različnih vidikov prednost pred drugimi možnimi rešitvami glede demokratičnosti, zmanjševanja polarizacije, števila parlamentarnih političnih strank, stabilnosti izvršilne oblasti, enakomerne zastopanosti vseh delov Slovenije in odgovornosti poslancev;
 • Prepričani smo, da pravica oblikovanja volilnega sistema pripada državljanom (princip suverenosti), ne političnim strankam, zato vztrajamo, da predlog novega volilnega sistema, ki ga pripravijo strokovnjaki, potrdijo državljanke in državljani na REFERENDUMU. V spletnem glasovanju, ki ga je za nas izvedla Ninamedia in v anketi, ki jo je izvedla vlada, je ta sistem dobil večjo podporo od veljavne ureditve in od možnosti, da bi uvedli le prednostni glas.
 • Več o našem predlogu: Volilni sistem je hrbtenica

Programski svet Sinteze in Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema

3 thoughts on “Zakaj predlagamo kombinirani volilni sistem

 1. Dvokrožni kombinirani volilni sistem ne more biti proporcionalen, saj če se glasovanje opravi z dvema ločenima glasovnicama, ni mogoče uravnotežiti izvolitve neodvisnih poslancev.
  Zato bomo z uvedbo vašega volilnega sistema šli z dežja pod kap.
  Če pogledate Nemčijo, tam se glasuje z eno glasovnico in ni drugega kroga.
  (Vaš volilni sistem ni proporcionalen, saj ne vsebuje nobene varovalke proti partijsko nastavljenim “neodvisnim” kandidatom, kot jo vsebuje nemški.)

 2. Odgovor Matiji:
  Pristaši večinskega sistema (VS) trdijo, da je kombinirani volilni sistem (KS) pravzaprav proporcionalni (PS), pristaši proporcionalnega pa, da gre za večinski sistem. Ne eni ne drugi nimajo prav. Gre za sistem, ki jemlje prednosti iz obeh skrajnosti: iz večinskega personalizacijo in stabilnost vlade, iz proporcionalnega pa sorazmerno zastopanost političnih programov in večjo možnost izbire med njimi. Slabo stran večinskega sistema (osvojitev vlade z manjšinsko podporo na volitvah) in slabo stran proporcionalnega (izbira med strankami namesto med kandidati) pa kombinirani sistem uspešno odpravlja. V kombiniranem volilnem sistemu ima volivec dva glasova: s prvim glasom volivci v svojem volilnem okraju (VO) dokončno izvolijo svojega poslanca, z drugim glasom pa odločajo o proporcionalni sestavi celega Državnega zbora (DZ). Stranka, ki je prestopila prag bo v DZ imela toliko poslancev kot ji pripada glede na doseženi rezultat z drugim glasom, s tem, da se v njeno kvoto najprej šteje njene poslance izvoljene s prvim glasom.
  To, da predlagamo dvokrožno večinsko glasovanje (v Nemčiji je enokrožno) je prednost, ker preprečuje, da bi bil v VO nekdo izvoljen z manjšinsko podporo volivcev. Prednost pred nemško ureditvijo je tudi to, da pri drugem glasu predlagamo uveljavitev obveznega prednostnega glasu (v Nemčiji volivci obkrožijo le stranko).
  Neodvisni kandidati bodo lahko izvoljeni v prvem delu (s prvim glasom), kjer bodo imeli prednost ugledni in kompetentni kandidati.
  Prav imajo tisti, ki trdijo, da večinski in proporcionalni volilni sistem nista združljiva. V kombiniranem sistemu (KS) se upoštevajo samo prednosti obeh skrajnosti, npr.: večinsko glasovanje s prvim glasom in proporcionalno načelo pri drugem glasu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja