Spolitizirani referendum

Koordinator koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta drugi tir Emil Milan Pintar sporoča, da Svet nadaljuje pogajanja s predstavniki vlade o odprtih vprašanjih o projektu Drugi tir.

Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir (Svet) je nastal kot organizirana državljanska pobuda z namenom, 1)da bo pri izgradnji ustreznejše železniške povezave Kopra s srednjeevropskim zaledjem lahko tudi civilna družba vplivala na sprejemanje optimalnih rešitev in 2)da bo z ustreznim, strokovnim in poglobljenim nadzorom trajno deloval v smeri preprečevanja neupravičenega in nepreglednega trošenje javnega denarja.
Namen Sveta je spremljanje in nadzor celotnega projekta (od načrtovanja in izvajanja do nadzora), tako po tehnični kot finančni strani ter javnosti redno posredovati vse verodostojne informacije. Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, odgovoren zgolj javnosti oziroma civilni družbi.
Delo in glavne aktivnosti so dostopne na Svet-DT.
V začetku junija, po sestanku predstavnikov Sveta s predstavniki vlade (sestanek je vodil predsednik vlade, dr. M. Cerar), je v KO Sveta prišlo do razhajanj. Na sestanku je vlada zagotovila, da bo revidirala ceno (z 1,4 mrd, ki jo je določil CRI že leta 2013!) na okrog 800 mio; da se bo gradila dvotirna povezava; da bo ustanovljen organ nadzora z večinsko zasedbo predstavnikov civilne družbe; da se opusti prvotno zamisel o javno-zasebnem partnerstvu; da se sodelovanje zalednih držav pogojuje s tem, da ta sredstva ne bodo dražja od sredstev iz mednarodnih posojil in da sodelovanje zalednih držav za seboj ne vleče tujega lastništva na železniški infrastrukturi, niti v Luki Koper. Dogovorjeno je bilo, da se vse te elemente v nadaljnjih pogajanjih med Svetom in Vlado operacionalizira. Štirje člani KO so se zavzeli za konstruktivna pogajanja v tej smeri, medtem ko sta dva ocenjevala, da Vladi ne gre zaupati, sedmi član KO pri teh razgovorih ni sodeloval.
Čeprav je bilo jasno, da referenduma brez močne politične stranke ne zmore izpeljati nobena CI (kar pa se hitro sprevrže v politično zlorabo referenduma), sta se ta dva člana aktivno vključila v prav to referendumsko igro in se distancirata od dela KO. Preostali člani KO pa so nadaljevali z delom in pogajanja z Vlado pripeljal do konca.
Praktično v vseh točkah uspešno, kar bo 14.9.2017 po zaključnem sestanku Vladine in Svetove pogajalske ekipe tudi predstavljeno vsej javnosti.

6.9.2017 – Zabeležka usklajevalnega sestanka na MzI
8.9.2017 – Pojasnilo članom Sveta

10.9.2017 - PS Sinteze-KCD in KO Sveta-DT o spolitiziranem referendumu

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja