Poziv

za sestavo koordinacijskega odbora
za izvedbo volitev neodvisnih poslank in poslancev
– Datum: 15.1.2013 –

Slovenija je v globoki politični krizi. Vse kaže, da se predčasnim volitvam ne bo mogoče izogniti. To pa je priložnost, da civilna gibanja uresničimo težnjo, da je treba s prihodnjimi volitvami zmanjšati prevladujoč politični položaj in vpliv sedanjih vodilnih strankarskih elit, za katere smo prepričani, da države ne bodo uspele potegniti iz gospodarske in družbene krize, saj več ne izkazujejo niti etičnih niti strokovnih kompetenc, niti ne uživajo večinskega zaupanja državljank in državljanov. V politični prostor je treba umestiti zadostno število strankarsko neodvisnih poslank in poslancev (cilj je: 33), ki bi v parlamentu delovali dosledno v interesu vseh državljank in državljanov Slovenije. Ta interes je: spodobna, socialna in razvojno (gospodarsko) uspešna država. Uresniči ga lahko le civilna družba (aktivne državljanke in državljani, gibanja, društva in civilnodružbene organizacije).
Na sestanku predstavnikov Gibanja za Slovenijo, Gibanja Sinteza, Mreže za neposredno demokracijo, Odbora za pravično in solidarno družbo in Zveze DUS 9. t.m. je bil ugotovljen skupen interes za uveljavljanje neposredne demokracije v naši družbi in sprejet dogovor, da nastopimo s skupnim projektom »Neodvisni poslanci in poslanke«, v okviru katerega bi za prihodnje volitve v vseh volilnih enotah pripravili kandidatne liste strankarsko neodvisnih in se vključili v predvolilne aktivnosti. Namen ni oblikovanje nove politične organizacije, ki bi delovala po obstoječem modelu političnih strank, temveč prav nasprotno. V parlamentu potrebujemo dovolj neodvisnih poslank in poslancev, ki ne bodo pripadali nobenemu strankarskemu glasovalnemu stroju in bodo lahko vselej glasovali le po svoji presoji in vesti. S tem projektom bo omogočeno, da bodo državljani sami predlagali in izbrali kandidatke in kandidate na volilno kandidatno listo civilne družbe.
Prvi korak v tej smeri je oblikovanje koordinacijskega odbora za izvedbo projekta »neodvisni poslanci in poslanke«. Koordinacijski odbor naj se po možnosti konstituira do konca januarja. Sprejeto je načelo, da ima v koordinacijskem odboru predstavnica ali predstavnik vsakega gibanja oziroma civilne pobude po en glas ne glede na »velikost« gibanja.
Naloga odbora je zagotoviti organizacijsko in strokovno podporo pri oblikovanju in objavi kandidatnih list. Izbor kandidatk in kandidatov bo prepuščen neposredno volivkam in volivcem. Oblikovanje kandidatnih list bi okvirno teklo v dveh korakih. V prvem bi imele vse državljanke in državljani možnost predlagati (elektronsko, telefonsko ali drugače) primerne kandidatke in kandidate. Nakar bodo imele predlagane kandidatke in kandidati možnosti predstavitve in zjasnitve. Iz tega širšega nabora bi po metodi daljinskega glasovanja državljanke in državljani izbrali končno kandidatno listo civilne družbe. Na ta način bi se izognili nedemokratični praksi, da vodstva političnih strank izdelujejo kandidatne liste. V parlament pa bi dobili zaupanja vredne in strankarsko neodvisne poslanke in poslance, ki ne bodo pripadali nobenemu, odgovarjali pa vsem državljanom.
Ta pristop pomeni zahtevno novost pri uveljavljanju neposredne demokracije in mu bodo obstoječe stranke gotovo nasprotovale. Uspe lahko samo ob zadostni podpori civilne družbe. Zato vabimo vse aktivne državljanke in državljane, gibanja, društva in civilnodružbene organizacije, ki podpirajo zamisel o neodvisnih poslankah in poslancih, da v koordinacijski odbor delegirajo svojo predstavnico ali predstavnika. Koordinacijski odbor, ki ga bodo sestavljale predstavnice in predstavniki sodelujočih gibanj bo vodil celotni projekt. Svoj predlog sporočite na E-naslov: sinteza@t-2.net najpozneje do 25.1.2013. O datumu ustanovnega sestanku odbora se bomo dogovorili hitro za tem.

Iniciativna skupina gibanj za družbeno prenovo

14 thoughts on “Poziv

 1. Pozdravljeni,
  z vsem srcem in bodočim glasom podpiram vaš poziv za sestavo koordinacijskega odbora in izvedbo vašega volilnega projekta NEODVISNI POSLANEC IN POSLANKA.
  Verjetno ste takoj ugotovili, kje dajem svojo pripombo. V bistvu ne gre niti za vsebinsko niti proceduralno pripombo. Gre pa za pripombo na tekst, ki od naslova do končnega stavka diskriminira ženske.
  Že v uvodnem stavku poveste, da se Slovenija nahaja v globoki politični krizi. Toda tekst, ki iz ne vem kakšnih razlogov ne vsebuje besed DRŽAVLJANKA, PREDSTAVNICA, NEOODVISNA POSLANKA, KANDIDATKA, VOLIVKA…, dejansko na začetku ustvarja lastno diskriminacijsko krizo.
  Prav vaš iskren namen, da se nekaj zgodi v razvoju naše neposredne demokracije, je prava priložnost, da zagovarjate enakost spolov in že na začetku s tem zmanjšate politični vpliv moške elite.
  Upam, da ne boste rekli, da se tega ne da spremeniti. Res nimamo avtomatskega slovarja, ki bi moškemu spolu dodal ženskega, imamo pa kup volonterjev in volonterk (se javim sam), ki lahko v najmanj petih minutah spremenijo tekst v oba spola.
  Prihranite si nevšečnosti in sledite tudi tu s svojo kooperativnostjo in doslednostjo.
  Vaš bodoči volivec,

 2. Spoštovani,
  Od prijateljev sem dobil vaš apel. Tudi sam sem eden tistih, ki smatrajo, da je v Sloveniji toliko pametnih in sposobnih ljudi, da moramo nujno, čim bolj elegantno, pač pa zanesljivo, uvesti neposredno demokracijo in odločanje čim dlje odmakniti od tistih , ki imajo neskončne ambicije odločati v imenu ljudstva. Prav z žalostjo opazujem kako nam “prodajajo” demokracijo in svojo neverjetno skrb za državo oz narod, a v bistvu imajo edini cilj osebno biti “v igri” bodisi zaradi oblasti, ali denarja, največkrat pa gre to skupaj. S spretnimi demagoškimi manevri sebe držijo na oblasti kjer je denar blizu.
  Ker pa velika večina (čast nekaterim izjemam) nima nobenih znanj in ne uspejo nikjer drugje, se pač spustijo v politiko, kjer lahko prodajajo meglo pod krinko skrbi za državo in uporabljajo delitev na leve in desne in vlečejo ta ubogi narod na eno ali drugo stran in s tem delajo dolgoročno in nepopravljivo škodo. Sebe smatrajo za neskončno pametne in vsevede, da ne upoštevajo nobenega in so sovražni do vseh drugih, ki niso njihovi. Vsaj malenkost športnega duha bi prevzeli od športnikov na primer bokserjev, ali naših rokometašev, ki se borijo na ” nož” z nasprotnikom, a ga ne jemljejo kot sovražnika in mu dajo roko in čestitajo, kljub temu, da jih je onemogočil v doseganju cilja.

  Torej, z vašim prvim delom se popolnoma strinjam in ga podpiram (žalostno je da naši intelektualci, ki imajo možnost nastopanja v medijih, ne vodijo takšnih iniciativ), drugi del bi pa povsem drugače zastavil:
  Nekako se je treba zgledovati pri starogrških pravilih (ne vseh), ali Islandskih izkušnjah. Slovenija je dovolj majhna, da bi, po mojem, ostali svet dovolil “eksperiment”, čeprav podpore ni pričakovati, ker so povsod isti problemi – hudi osebni interesi politikov so daleč, daleč pred skupnimi.
  V parlament bi morali priti ljudje, ki sicer nimajo teh ambicij, ki le želijo narediti nekaj za državo brez lastne koristi. Mislim, da nas je v Sloveniji takšnih ljudi ogromno. Takšni ne bi bili zgolj glasovalni aparat. Od njih bi v sedanje odbore izbirali ljudi izključno po stroki. Če bi bilo število parlamentarcev zadosti veliko, kar bi lahko bilo, ker bi bili poceni, bi se za strokovne odbore, ki bi vladi dajali naloge in jo kontrolirali, tudi ob angažiranju izvenparlamentarnih specialistov za posamezna področja, našlo zadosti strokovnjakov. Ne pozabite, da je Slovenija nadpovprečno izobražena.
  Tudi, če bi delali strokovne napake, bi po mojem te bile manjše od politično/strokovnih, ki jih sedanji delajo. Ne bi bilo mrtvega hoda po zamenjavah vlad, ne bi imeli možnost koruptivnih tveganj,…
  Če bi jih predlagale kakršne koli skupine, bi obstoječi politiki to razlagali kot napad na “njihovo” demokracijo in državo in ker so bolj spretni za manipulacije bi vas/nas onemogočili.
  Predlagam da premislite o res neposredni izvolitvi parlamentarcev, iz seznama občanom na primer in s tem bi morebiti zaprli usta obstoječim politikom. Sicer vam bodo takoj očitali kakšno politično orientacijo in ker je to edino kar znajo delati in to delajo res uspešno, vas bodo diskreditirali. Zakaj bi recimo in levi in desni želeli, da se indentificirajo voditelji minulih demonstracij? Seveda, vodje dajo v svoj demokratski mlin in ideja umre.
  Izbrali bi nekaj krat večje število kandidatov, ki bi to delo opravljali volontersko oz ob pokrivanju direktnih materialnih stroškov, tako da bi se zaslužkarji samoizločili. Mandat bi bil recimo eno leto. Ker bi recimo tri četrtine tako izbranih odklonilo sodelovanje, ostali bi, na predhodno premišljen način, izbrali strokovne ekipe za posamezna področja (danes jim rečejo ministri in državni sekretarji), ki bi bili na primer dvakrat bolje plačani kot so danes, a ne vodeni politično in z mandatom 2, 5 ali 10 let. Parlament bi jih lahko odpoklical tudi če ni zadovoljen z njimi, ni treba, da so falsifikatorji, utajevalci, kradljivci,…
  Tako bi lahko vsi od ministra navzdol bili izključno strokovni in jih ne bi bilo potrebno politično menjavati, ne bi več bilo potrebe po raznih KPK-jih, ki brezuspešno poskušajo trkati na vest in poštenje tistih, ki imajo vse naše vajeti v rokah.
  Vse to bi nekako bilo potrebno zapisati v Ustavo, čeprav gospodje tega zlahka ne bodo sprejeli. Nekdo bi se moral najti, da bi prepričal medije, da omogočijo predstavitev takšnih idej, da jih še kakšne nepolitične organizacije in posamezniki podprejo.
  Vem, da je v moji ideji marsikaj nedorečenega in naivnega, a tudi sedanje je slabo. Globoko sem prepričan, da vas bodo v ideji izbire parlamentarcev ki jo predlagate z lahkoto povozili.
  Lep pozdrav in srečno, Ante T.

 3. Spoštovani Ante,
  Mnogo zanimivih misli ste navedli. A o nekaterih lahko odloča le zakonodajni organ. Zato je v njem (v parlamentu) treba imeti NEODVISNE POSLANKE IN POSLANCE. Te pa je najprej potrebno izvoliti po obstoječi zakonodaji.

 4. SPOŠTOVANI !!
  Pri branju vaših misli se mi porajajo misli katerih se ne morem otresti.
  Upam, da se zavedate, da je potrebno zgraditi sistem in imeti cilje “kaj boste naredili v mandatu”. Upam, da veste da v parlamentu deluje posebna logika in čas. Lahko se vam zgodi , da boste morali neprestano menjati vaše predstavnike saj ne bodo morali uresničevati zahtev volivcev.
  Še nisem opazil nobene študije – analize kaj bodo neodvisni poslanci naredili za ljudstvo. Za poslanca deluje čas negativno in je njegov sovražnik .

 5. Program in usmeritve za delo prve generacije NEODVISNIH poslancev mora biti jasen, vendar zelo kratek, če naj poveže vse energije za spremembe. Konkretne politične želje, interesi in operativne rešitve ne pridejo v poštev, sicer poenotenja in sodelovanja vseh različnih gibanj ne bo. Konec koncev je treba neodvisnost in samostojnost kandidatov za nove poslance jemati resno in jih ne smemo vnaprej omejevati in selekcionirati z nobenimi političnimi pričakovanji. Zaupati moramo, da bo zainteresirana javnost na internem glasovanju na kandidatno listo izglasovala prave kandidate, ki ne bodo od nikogar, pač pa od vseh.
  Koordinacijski odbor pa bo sprejel kodeks vrednot neodvisnega poslanca. S tem bo dano napotilo državljankam in državljanom, kakšne kandidatke in kandidate naj predlagajo za listo. Obenem pa bo s tem, ko bo kandidat ali kandidatka javno izjavila (in podpisala), da bo ravnala v skladu s kodeksom vrednot, pridobljena legitimna (in tudi pravna) osnova za morebitni odpoklic v primeru delovanja v nasprotju s tem kodeksom. Kodeks bo opredeljeval vrednote na dveh ravneh:
  (a) osebnostna raven (kakšne vrednote uveljavlja kot osebnost v svojem življenju)
  (b) programska raven (za kakšne vrednote se bo zavzemal(a) pri sprejemanju poslanskih odločitev)
  Če bodo neodvisni poslanci vztrajali na kredibilnem, zanesljivem in transparentnem delovanju in k temu vzpodbujali tudi ostale, bodo naredili največ za to državo in njeno ljudstvo. Mukoma se bo začel vzpostavljati nov (pravi) temelj državnosti.
  Rafi (in drugi) – toplo vabljeni v koordinacijski odbor.

 6. Imam nekaj pripomb in vprašanj k temu projektu:
  Sem skeptičen do tako neposrednih državljanskih izborov v kombinaciji z »daljinskim« glasovanjem. Če je s tem mišljeno »lajkanje« in podobne internetne metode, se je treba zavedati možnosti manipulacij (avtomatsko generiranje uporabniških imen – glasovalcev…). Kaj če se »prištuli« kakšna nacionalistična organizacija, ki svojim kandidatom priskrbi veliko internetnih glasov? Bolj se mi zdi primerno, da pridružene organizacije same predlagajo kandidate. Kljub temu, da to zgleda bolj »politično«, se mi zdi to bolj primerno.
  Naziv »neodvisni poslanec« je lahko zavajajoč, ker je ravno tako izbran v imenu neke organizacije, tako kot strankarski kandidat. Možno je le, da so organizacije, ki jih predlagajo in kandidati sami drugačni, odgovornejši, bolj modri… od običajnih strankarskih. A to naj se izkaže v predvolilnem boju in delu. Zato naziva »neodvisen« ne bi izrabljal. Poleg tega je tudi koordinacijski odbor nekakšna »koalicija«. Ne nujno političnih strank, kljub temu pa ima vsaka organizacija, ki pristopi h koordinacijskemu odboru neke cilje, ideje, ki jih želi z vstopom v politiko uresničevati. Organizacije se bodo morale o teh ciljih poenotiti. Če se odločimo za vstop v politiko, se ni treba slepiti, da nismo politiki in da ne delujemo politično. Delovanje bo podobno, kot pri običajnih strankah in koalicijah, razlika je lahko le v kulturi in vsebini. Še primer: recimo, da se koordinacijskemu odboru pridruži nek zelo sposoben človek, ki bi bil zelo primeren za ministra ali npr. direktorja DARS-ja. Ali ga zaradi nepolitičnega delovanja koordinacijskega odbora (da ne bi izpadlo, da se člani koordinacijskega odbora okoriščajo in medsebojno delijo stolčke) ne bi predlagali na to mesto? Ni treba biti bolj papeški od papeža.
  Ali neparlamentarne stranke lahko pristopijo h koordinacijskemu odboru?
  Morebitno sodelovanje »neodvisnih« v vladi: ali bo mogoče zagotavljati koalicijsko večino z neodvisnimi poslanci, če »stranka« (koordinacijski odbor) ne bo imela moči vplivanja na poslance?
  Moj predlog omejevanja strankokracije je (sem ga sicer na teh straneh enkrat že objavil), da naj bodo v Državnem zboru politične stranke, kot korektiv temu pa mora biti Državni svet z ustreznimi pooblastili. Drugi ukrep k zmanjševanju strankokracije pa je sprememba volilnega sistema.

 7. Pozdravljeni,
  navdušuje me projekt neodvisnih poslancev in poslank. Ker verjamem, da lahko pozitivno vpliva na družbene spremembe, bi rad del svoje energije prispeval k njegovi uresničitvi. Mislim, da lahko v posamezni volilni enoti določi listo kandidatov skupina 1000 volilcev, ki imajo stalno prebivališče v tej enoti, kar ni veliko! Za zmago pa je seveda potrebna dobra organiziranost in močna propaganda. Sam si ne želim vstopa v politiko, želim pa si odgovornega udejstvovanja in če boste potrebovali pomoč, me prosim kontaktirajte.

 8. (R)evolucija civilne družbe
  Če bodo neodvisni poslanci vztrajali na kredibilnem, zanesljivem in transparentnem delovanju in k temu vzpodbujali tudi ostale, bodo naredili največ za to državo in njeno ljudstvo. Mukoma se bo začel vzpostavljati nov (pravi) temelj državnosti.
  Prof. Marko Pavliha je v današnjem Delo zapisal: »Če se poveže, lahko na naslednjih volitvah ljudstvo prevzame državno krmilo.« To bo po njegovo Kvantni preskok v kolektivni zavesti.

 9. Zelo podpiram idejo neodvisnega poslanca. Pri sprejemanju poslanskih odločitev pa bi se moral poleg kodeksa v največji možni meri odločati po volji ljudstva. Sicer je dokazano, da se manjšina odloči enako kot večina, vendar vseeno bi moralo biti odločanje po načelih aktivnega državljana oziroma direktne demokracije.

 10. Pozdravljeni,
  Podpiram usmeritev k neposrednemu nacinu izbire poslancev predvsem iz enega razloga. Poslanci bodo voljeni iz strani, kateri bodo direktno odgovorni – trenutno jih posredno izvoli ljudstvo, a odgovorni so svojemu strankarskemu vodji, ki jih je dejansko postavil na poslansko mesto. Prav pa je, da imajo moznost delovati celotni mandat, saj s tem lahko na nek nacin izvedejo obljubljene projekte. Moramo pa jim omogociti tudi izvedbo manj priljubljenih ukrepov, ne da bi jih zato takoj odstavili. Mislim, da neodvisnih poslancev ne bi imeli, kar se mi ne zdi problematicno, saj bodo morali ne glede na svojo pripadnost delovati v skladu z idejami svojih volivcev. Tako bodo tudi stranke primorane v drugacno strategijo.
  Tehnologija sicer omogoca bolj hitro in aktivno sodelovanje, vendar ne smemo na ta nacin izkljuciti druzbe, ki tehnologije ne obvladuje, zatorej ne smemo govoriti o tehnologijah, temvec zgolj o idejah in postopkih, ki ne bodo diskriminatorni do dolocenih skupin volivcev.
  Vsekakor ne moremo pricakovati visoke stopnje aktivnosti prebivalcev v politicnem udejstvovanju. Kot dokazujejo demonstracije, nas premakne sele ekstremno ekcesni dogodki. Konec koncev pa upam, da bo politika nekoc zopet postala dolgocasna, kar pomeni, da bo, delala dobro in ljudje ne bodo imeli inetersa popularizirati ter relativizirati vsakokratnih strokovnih odlocitev vlade.

 11. Potrebno bo prestopiti z mesta in napraviti korak naprej. Zgolj ponavljanje, da se zavzemamo za ljudske poslance, ne bo pripeljalo, do želenih sprememb. Vprašanje pa je tudi: “Kaj bomo naredili, da bodo volivci naše kandidate prepoznali za resnično neodvisne in ljudske poslance”?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja