5. Delo in kapital

Človeški kapital, finančni kapital, lastniški kapital, soupravljanje

Vzroki krize in njeno zdravljenje

Slovenija je v resni krizi, ki se še poglablja. Razlage vzrokov krize pa se močno razhajajo. Če diagnoza ni jasna, tudi zdravljenje ne more biti uspešno. Kar nekaj ljudi je, ki se s problematiko krize resneje ukvarjajo. Tudi v javnih občilih se oglašajo. Očitno pa nimajo veliko možnosti, da bi svoja stališča v strpnem dialogu neposredno soočili s stališči tistih, ki razmišljajo drugače. Zato odpiramo mesto za argumentirano razpravo o dejanskih vzrokih in razlogih za tako globino krize v Sloveniji ter potrebnih ukrepih za njeno zdravljenje. Pripravljamo pa tudi javni posvet. Izhodišča za razpravo, h kateri ste povabljeni, so: Več »

Kooperative v času krize

Gospodarska kriza je v vsej razsežnosti pokazala in razkrila vsa nasprotja dosedanjega produkcijskega načina, problematične koncentracije kapitala ter nečednosti in prevare, ki so si jih zaradi nebrzdanega pohlepa privoščili finančni mogotci ter v revščino pahnili milijone ljudi. Več »

Liberalizem v zgodovini človeštva

Nezaupljivost liberalcev do prerazdelitvene družbe ni brez povoda. Težava je namreč, da bi vsakdo raje dobil od družbe (države) več, kot je vplačal. Ko postane prerazdelitev delujoče načelo za zagotovitev socialne pravičnosti, se sproži tekmovanje vseh proti vsem, kajti vsakdo se boji, da bo potegnil kratko. Zgodi pa se še nekaj. V vlogi arbitra se pojavi razdeljujoči politik, Več »

Za déležniški kapitalizem

Bistvo obstoječega kapitalizma namreč ni v zasebni lastnini in ekonomskem delovanju trga. Oboje je zgodovina človeške civilizacije »izumila« že davno pred rojstvom kapitalizma. Bistvo tega sistema je v čisto navadnem kupoprodajnem oziroma najemnem razmerju med lastniki dveh temeljnih produkcijskih dejavnikov – dela in kapitala…. Več »

Zmanjšati želje – in nezaupanje Slovencev

Slovenci s svojimi nenasitnimi željami kažemo nezanimanje za usodo države. In hkrati povsem nerealno ločevanje teh želja od položaja države z njeno zelo veliko zadolžitvijo in nesposobnostjo samovzdrževanja. Kajti kljub varčevanju vladi zmanjka v proračunu za enostavno delovanje državnega uradništva in obveznosti do zdravstvene in pokojninske blagajne dve milijardi evrov, Več »

Kapitalizem brez temeljev. Kaj pa zdaj?

Resni zahodni ekonomski misleci že nekaj časa govore, da nič več ne razumejo, da je vse možno, da je situacija postala nepredvidljiva… Bifurkacija je ime za zlom sistema kot sistema. Od te točke naprej nastopi kaos. Več »