Volitve v Evropski parlament

Vprašanja potencialnim EU-poslancem

Spoštovana kandidatka! Spoštovani kandidat!

Bližajoče Evropske volitve so bile označene kot »odločilne« za Evropo pa tudi za nas. Zato smo Sinteza-KCD in Ljubljanski odbor vseevropskega  gibanja DiEM25 pripravili nekaj vprašanj, da bi bolje razumeli vaše stališče in se lažje odločali na volitvah. Prosimo vas za pisne odgovore in se vam hkrati zahvaljujemo zanje.  Vaše odgovore pričakujemo do 6.5.2019. Objavili jih bomo na spletnih straneh Sinteze in na socialnih omrežjih DiEM25 ter jih posredovali široki javnosti.

1.       Praksa glasovanja v Evropskem parlamentu je, da so izvoljeni poslanci EP usklajeni z (nad)strankarsko povezavo katere člani v EP so v času mandatnega obdobja in glasujejo po dogovoru oz. navodilih te (nad)strankarske povezave.  Ali menite, da je takšen način delovanja slovenskih poslancev v EP najbolj primeren in odgovoren do državljank in državljanov Slovenije in kako boste v naslednjem mandatu delovali vi, če boste izvoljeni? Ali boste glasovali po lastni vesti? Ali se boste pri glasovanjih posvetovali s  stranko v Sloveniji, ki ji pripadate?

2.       Status zaposlenih je v državah EU različen, v vseh državah članicah EU pa se status zaposlenih bolj/manj poslabšuje. Se vam urejanje statusa zaposlenih na nadnacionalni ravni – v okviru EU; zdi primerno ali menite, da je to stvar nacionalne zakonodaje. Ali zagovarjate poenoten status zaposlenih v vseh EU državah? In če da, na kakšen način bi moral EP zagotoviti izboljšanje statusa zaposlenih v vseh državah članicah EU?

3.       V Sloveniji so v letu 2016 ženske v povprečju zaslužile 7,8 % manj kot moški, kar jo uvršča med države EU, kjer so razlike med plačami glede na spol najmanjše. Navkljub nenehnemu opozarjanju o tej problematiki, je popolna odprava plačnih razlik med spoloma v praksi počasen in dolgotrajen proces. Kako vi gledate na to problematiko? Ali menite, da bi morala EU biti bolj agresivna in progresivna? Bi rešitev bila regulativa, ki bi zagotavljala enako plačilo za enako delo moških in žensk v EU?

4.       Kakšno je vaše stališče do uvedbe notranjih meja znotraj Schengenskega območja in kako bi glasovali ob uvajanju notranjih meja?

5.       Kako boste glasovali v primerih  na primer: ukinitve sankcij Rusiji,  o izboljšanju trgovinskih odnosov z ZDA in drugih podobnih mednarodnih vprašanjih? Ali bi  glasovali v skladu s mnenjem stranke, ki ji pripadate,  ali v skladu z lastno vestjo, ali  pa v skladu z interesi R Slovenije? Kako bi glasovali danes na zgoraj omenjeni vprašanji?

6.       Kaj boste v svojem mandatu EP storili za slovenske državljanke/državljane, če boste izvoljeni?

7.       Kdo je po vašem v Sloveniji odgovoren za oškodovanje Slovenije ob prodaji podjetij in bank, ki so bila že prodana in /ali bodo še prodana?

8.       Med državami članicami in v okviru držav članic EU se vse bolj izpostavljajo tri različne smeri/agende prihodnosti EU – 1.  EU potrebuje »več Evrope« in večje pristojnosti »Bruseljske« birokracije«, 2. »manj Evrope« in večjo odgovornost držav članic EU ali 3. Demokratizirati delovanja vseh evropskih inštitucij, demokratizirati politična odločanja v državah članicah EU, med državami članicami EU in na nadnacionalni ravni v EU in imeti enoten program za vse Evropejce, ki temelji na radikalnem, racionalnem in internacionalnem humanizmu.  Kakšno je vaše stališče? Prosimo za njegovo kratko obrazložitev.

9. Okoljska problematika in podnebne spremembe so danes ena najbolje perečih družbenih vprašanj. Ali že imate predlog, kako naj se EU spoprime s temi vprašanji v naslednjem mandatu in kakšne ukrepe boste predlagali v primeru izvolitve?  Ali bi sprejeli in podprli predlog, da Evropska Investicijska Banka s podporo ECB oblikuje posebni sklad iz katerega se bi financirale naložbe v zelene tehnologije?

10. Zaradi vse večjega nezadovoljstva ljudi z EU in njenimi institucijami nas zanima, kakšne ukrepe bi vi predlagali, da se zaupanje ljudi povrne? Kakšne ukrepe predlagate, ki bi povečali transparentnost v delovanju institucij EU? Ali menite, da bi zapisniki vseh srečanj v vseh telesih morala biti javno dostopna?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja