Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga

Sklepi posvetovanja, ki je bilo 28. junija 2018 v dvorani Državnega sveta v Ljubljani

Preprečiti prodajo pomembnih družb:
• Dopolniti strategijo upravljanja kapitalskih naložb države s strategijo nacionalne lastnine v teh družbah, kar pomeni razpršeno delničarstvo domačih skladov in fizičnih oseb v njih.
• Enako načelo naj velja tudi za financiranje javnega dolga, ki ga je potrebno radikalno znižati.
• Ponovno je potrebno preveriti spisek kapitalskih naložb nacionalnega pomena in dodati sistemske banke, infrastrukturo ter najpomembnejše panoge.
Revidirati sanacijo bank:
• Končno poročilo preiskovalne komisije za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu … ne pokriva odgovornosti za malverzacije z veliko večino (96 %) sredstev sanacije bank.
• NPU in tožilstvo morata nadaljevati s preiskavo sumov nepravilnosti pri sanaciji bank in jo razširiti
– na vse banke z izbrisom delnic in podrejenih obveznic;
– v sodelovanju z Interpolom odgovornost EK in ECB (Evropsko centralno banko).
• Računsko sodišče mora opraviti revizijo cenitev premoženja bank (AQR), dodatnih oslabitev in prenosov na slabo banko skladno z zakonom o BS.
• Nemudoma uzakoniti pravico do sodnega varstva izbrisanih lastnikov delnic in podrejenih obveznic oz. preveriti, če je mogoče tožiti po spremenjenem zakonu o pravdnem postopku (E).
• Tožiti Evropsko komisijo in ECB oz. se pustiti tožiti od EK zaradi ne-prodaje NLB.
Popraviti storjene krivice vlagateljem:
• Vložiti zahtevo na Ustavno sodišče RS, za presojo skladnosti Zakonov o lastninjenju družbene lastnine iz 1990 in 1992 leta z Ustavo RS in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
• Izbrisani bodo deležni vsaj enake pozornosti oblasti kot nekdanji hrvaški varčevalci.
• Zahtevati od EK razvezo sprejetih zavez o prodaji bank in omejitvah poslovanja, s peticijo, plebiscitom ali referendumom; po potrebi zahtevati spremembo zakona o referendumu.
• Razveljaviti prisilno (raz)prodajo NKBM in Gorenjske banke, ustaviti prodajo NLB in Abanke.
• Vrniti delnice in podrejene obveznice lastnikom v pravični višini (restitucija namesto odškodnine)
• Razvijati pozitiven odnos do vlaganj v medijih, šolah.
• Bratuškova ne sme dobiti funkcije Ministrice za finance ali guvernerke zaradi konflikta interesov in preiskave NPU (Nacionalnega preiskovalnega urada) o bančni sanaciji.
Razvijati kapitalski trg:
• Izobraževati vodstva in zaposlene za tržno gospodarstvo in varčevanje z vlaganjem prihrankov.
• Uvesti model partnerskega upravljanja družb, v bankah uveljaviti solastništvo zaposlenih.
• Ponovno organizirati izdajanje delnic in obveznic za potrebe gospodarstva z letno rastjo +2 % BDP = 1 G€ (milijarda evrov).
• Rehabilitirati vlaganja vzajemnih in pokojninskih skladov ter fizičnih oseb na Ljubljanski borzi in KDD (Klirinško-depotna družba).
• Država se obveže, da ne bo več razlaščala vlagatelje.
• Davčne ugodnosti za vlaganja na kapitalskem trgu.
Zaščititi male delničarje:
• Ukiniti unikatni izum finančne industrije v Sloveniji – zaračunavanje izplačil dividend, saj stroški izplačil pogosto presegajo samo izplačilo dividende in imajo tako mali vlagatelji namesto donosa dejanski neto strošek.
• Znižati in omejiti stroške trgovalnih računov pri borzno-posredniških družbah in bankah − glede na vrednost portfelja.
• Zaščititi alternativne možnosti ohranjanja lastništva (npr. odvetniški, notarski ali siceršnji fiduciarni račun vrednostnih papirjev).
Sklepe poslati političnim strankam in se dogovoriti za razgovor z njimi oz. poslanskimi skupinami.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja