Tretja os – Stališče Sinteze

Programska skupina Sinteze KCD podpira čim hitrejšo izgradnjo nove hitre ceste (ali rekonstrukcijo – nadgradnjo ob sedanji regionalni cesti med Celjem in Velenjem) po prvotni trasi F6: Velenje-Arja vas. Pridružuje se stališčem civilne družbe in Ministrstva za kmetijstvo, ki so proti sedaj aktualnemu vladnemu predlogu Ministrstva za okolje in prostor, to je trasi F2-2: Velenje-Šentrupert.

Prepričani smo, da je prvotno izbrana trasa F6 boljša rešitev zaradi nižje cene in hitrejšega dokončanja gradnje pa tudi zaradi dolgoročnih koristi zgrajene ceste; večjih prometnih možnosti, boljšega ohranjanja krajine in drugih ekoloških razlogov.

Iz objavljenih dostopnih gradiv o umeščanju trase F ugotavljamo, da MOP na konkretne in utemeljene pripombe civilne družbe, glede izbire najustreznejšega poteka trase med variantama F2-2 in F6, podaja odklonilna stališča do trase F6 brez vsakršnih argumentov ali vsaj pojasnil. S tem kaže nesprejemljiv odnos do razčiščenja vsebinskih vprašanj, ki ostajajo prisotna tudi po opravljeni študiji variant poteka trase F na tretji razvojni osi. Že opravljeni “vladni postopki” (izdelani projekti in državni prostorski načrt, ki je v pripravi) za traso F2-2 so prešibek argument za vnaprejšnjo izločitev trase F6(!).

Argumenti za stališče o umestitvi ceste po trasi F6
1) Vladni predlog F2-2 je bistveno dražji in gradbeno zahtevnejši. Predvidoma gre za 14 (ali 15) km dolgo štiri pasovno cesto s tremi predori, enim pokritim vkopom, 11 podvozi, podhodom, 11 nadvozi in tremi mostovi. Zadnja znižana vladna ocena cene trase F2-2 je 308 milijonov evrov (civilna iniciativa Braslovče navaja številko 480 milijonov evrov – s stroški financiranja!?), cena za traso F6 – po oceni civilne iniciative (strokovnjaki ZAPS – Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije) pa le 188 milijonov evrov!
2) Prvotna trasa F6 ponuja večjo prometno prepustnost kot sedanja vladna F2-2: ocena kaže do trikrat več potencialnega prometa! (navezava na Celje). Korošci bi pridobili hitrejšo in boljšo cestno povezavo do avtoceste (AC A1).
3) Ekološki izračun F6 kaže na bistveno več ohranjene najbolj kvalitetne rodovitne kmetijske zemlje in s tem “ohranitev socialnega tkiva tega območja”: po F2-2 je predvideno rušenje 100 objektov oz. 43 družinskih domov. Prvotno je bilo ocenjeno, da bo po trasi F2-2 uničeno približno 113 ha prvovrstnih kmetijskih zemljišč, zadnja ocena vlade (optimizirana varianta Kmetijskega inštituta) pa se je ustavila na 51,1 ha. Na vzhodni varianti F6 pa obdelovalnih zemljišč najboljše kvalitete ni veliko.
4) Čas izgradnje ceste po trasi F6 bi bil bistveno krajši – po oceni civilne iniciative (ZAPS) le 1,5 leta proti 5 letom zahtevne gradnje po trasi F2-2! Na trasi Velenje – Arja vas ni nepotrebnih klancev, je krajša, ni viaduktov, ni prečkanja reke Savinje, ni mostu čez železnico – je en sam krajši tunel.

Stališče Sinteze je, da je potrebna hitra politična odločitev za začetek gradnje
!- po trasi F6 -!

Programski svet Koalicije civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD, 8.11.2016

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja