Juriš na vlado

(K dopisu Juriš na vlado, v Večeru, 29.7.2021, stran 19)

Za Milana Gregoriča so levičarji agresivna drhal. Tega ne razumem, zato sem poiskal in našel naslednji mednarodni vir:

‘V politiki se izraz Levicalevo krilo in levičarji v glavnem uporablja za podporo bolj egalitarni družbi. Ta običajno vključuje skrb za tiste v družbi, ki so prikrajšani napram drugim in predpostavljajo, da so neutemeljene neenakosti (ki jih politična desnica vidi kot naravne ali tradicionalne), ki jih je potrebno zmanjšati ali odpraviti.’ (Vikipedija, obiskana 29.7.2021)

Torej Gregoričev zapis pove, da se zavzema za privilegije, torej za odnose iz fevdalnega časa, ki jim zelo odmevno (k sreči) nasprotuje tudi sedanji papež.

Mi, ki smo dovolj stari, da smo odrasli pred osamosvojitvijo Slovenije, nismo imeli niti sejnin niti kakšnih drugih neutemeljenih neenakosti. Mondragonska zadruga s preko osemdeset tisoč zaposlenimi ima po objavljenih podatkih razpon plač šest proti ena in odlično posluje. Samo nenasitni in tisti s kompleksi manjvrednosti potrebujejo več.

Pred 35 leti sem s sedemnajst soavtorji objavil knjigo Inovativno poslovanje. V njej so med viri dokumenti o ‘inovativni Sloveniji’. Nimam podatkov, da jih je samostojna Slovenija upoštevala ali celo uresničila. To je znak, da Milan Gregorič nima prav, ko pravi, da je levici uspelo obdržati nadzor nad glavnimi vzvodi realne družbene moči.

V svetovnem gospodarskem in političnem prostoru imajo oblast najbolj inovativni. Ker so pri tem nekateri pristranski in ne upoštevajo svoje soodvisnosti z ljudmi in naravo ter družbene odgovornosti, se je človeštvo po svojih najvišjih organih opredelilo, da je pot iz sedanje globalne družbeno ekonomske krize v krepitvi družbene odgovornosti. Glejte listine OZN in ISO 26000 iz l. 2010. Evropska unija je (takoj!) ta netehnološki inovacijski proces podprla in pozvala svoje države članice, naj sprejmejo strategijo zanj. Osnutek smo objavili in dali Vladi RS, a brez odziva. Tudi to dokazuje, da levici ni uspelo.

Državni zbor RS ima etični kodeks, a ga ne uporablja. Če bi levici uspelo, ga bi.

Danes, 29.7.2021 je svet porabil toliko naravnih virov, kot bi jih smel šele čez pet mesecev, Slovenija jih je že konec aprila. Ogrožamo svoj obstoj kot človeštvo. Tudi to dokazuje, da levici ni uspelo. Žal. Zelo sem zaskrbljen kot občan, oče, dedek in pradedek. Spoštovanje do Trumpa in podobnih ne obeta rešitev in preživetja.

Matjaž Mulej st., Maribor

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja