Zakaj nočete preprečiti škode, ki jo povzroča slabo upravljanje državnega premoženja?

Spoštovani!
Spodaj podpisane organizacije civilne družbe vam pišemo to pismo, da v njem izrazimo razočaranje nad tem, da je matični parlamentarni odbor zavrnil spremembe Zakona o SDH, s katerimi naj bi vsaj omejili (če že ne preprečili) številne škodljive prakse upravljanja z državnim premoženjem.
Novelo zakona smo pripravili zaradi večinskega prepričanja tako strokovne kot laične javnosti, da se z državnim premoženjem v SDH upravlja neodgovorno in neučinkovito. Nezaupanje v delovanje vodstva SDH in politike, ki to vodstvo podpira, je v javnosti izjemno veliko, izhaja pa iz opažanj, da to institucijo vodijo in blokirajo (enkrat prvo, drugič pa drugo) interesi političnih strank, zasebni načrti vodstva in z vodstvom povezanih oseb ter ideološki predsodki o nujnosti privatizacije ne glede na ceno. Primerov, ki to ilustrirajo, je veliko, navajamo jih le nekaj: prodaja NKBM in Heliosa po nekajkrat prenizki ceni, imenovanje v upravo oseb, ki v svojem življenju niso niti za en dan vodile organizacij, ki bi upravljale z vsaj približno enakim premoženjem kot SDH, politično kupčkanje z imenovanjem nadzornega sveta, zaradi katerega je ta že dalj časa nepopoln, menjave v nadzornih svetih uspešnih družb, kot sta Luka Koper in Krka, kjer so menjave, ob povsem nekredibilnih argumentih, očitno namenjene le zadovoljitvi ambicij nekaj posameznikov…
Osnutek novele Zakona o SDH, ki smo jo pripravili, smo ponudili v pregled več parlamentarnim strankam. Voljo, da zakon vložijo, so pokazali v poslanski skupini SD, ki je Zakon tudi vložila v proceduro. Besedilo novele sloni na dveh podlagah. Prva je zavedanje, da državno premoženje ne bi smelo biti namenjeno le izravnavanju proračuna, ampak razvoju države. To premoženje ni »vladno«, ampak državno. Zato upravljanje s tem premoženjem ni tako samoumevno, kot se to zdi politiki, pridržano zgolj vladi; v njegovo upravljanje je treba pritegniti tudi najpomembnejše organizacije civilne družbe. Druga podlaga je uspešna nemška praksa upravljanja velikih sistemov, saj tam v nadzornih svetih velikih družb sedi pol predstavnikov kapitala in pol predstavnikov dela (ne zgolj zaposleni v družbi), število članov pa je (zaradi zagotavljanja različnih strokovnosti in omejevanja klientelističnih praks) nekajkrat večje kot pri nas.
Parlamentarni odbor je novelo zavrnil, podprli so jo le poslanci SD. Zgodilo se je, česar smo se bali od vsega začetka: da bodo politične stranke spet poskrbele le za svoje ozke politične interese in ohranile neokrnjen vpliv, ki ga imajo na kadrovsko sestavo vodstva SDH. Da bodo stvari šle po tej poti, se je dokončno potrdilo z mnenjem, ki so ga o noveli zakona spisali v vladi. Sicer kar dolgo mnenje vsebuje le 1 razlog za nasprotovanje zakonu. Menda naj bi zakon nasprotoval načelu neodvisnosti SDH in njegovih organov. Člani nadzornega sveta – tako vlada – morajo delovati neodvisno, člani, ki jih bodo predlagali drugi predlagatelji (in ne vlada oz. finančni minister) pa bodo delovali v interesu svojih predlagateljev. Skratka – vlada trdi, da člani, ki so politično izbrani, delujejo neodvisno od svojih predlagateljev, člani, ki bi jih predlagali ZDUS, sindikati in Mladinski svet pa bi delovali po navodilih teh organizacij! Argument je težko označiti drugače, kot za povsem neresen.
Državno in tudi privatno premoženje, s katerim upravljamo slovenski državljani, slovenska podjetja in slovenska država je – potem, ko smo se z vstopom v evro območje odpovedali monetarni politiki, s podpisom fiskalnega pakta pa večjemu delu fiskalne politike – eden zadnjih vzvodov naše suverenosti. Če bo vlada s podcenjenimi prodajami in klientelnim interesom prirejenim upravljanjem zapravila državno premoženje, ga bodo težko obdržali – kaj šele povečali – tudi državljani in podjetja. Ravnanje političnih strank, ki to spregledujejo zgolj zato, da ohranijo vzvode kadrovskega mešetarjenja v SDH, ocenjujemo kot skrajno neodgovorno.
Pričakujemo, da tega opozorila, ki ga izrekamo kot predstavniki največjih organizacij civilne družbe, ne boste preslišali! Pričakujemo, da boste takoj, še pred volitvami, uzakonili prepotrebne spremembe pri upravljanju državnega premoženja.
Ljubljana, 15.7.2017
S spoštovanjem,
– Zveza Društev Upokojencev Slovenije
– Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
– Mladinski Svet Slovenije
– Koalicija Civilne Družbe Sinteza

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja