SAZU O RAZVOJNI STRATEGIJI

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova v Sloveniji. Neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti. Obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti; sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja; organizira raziskovalno delo, tudi z univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami.
Znotraj Sveta za razvoj je posebna delovna skupina pripravila Strategijo razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050. Izdelala je tudi akcijski načrt s časovnico in konkretnimi aktivnostmi s poudarkom na srednjeročnem obdobju od 2022 do 2030.
POVZETEK STRATEGIJE

Drago Babič, član delovne skupine, ki je pripravila strategijo je v zvezi s to tematiko pripravil dve gradivi, namenjeni širšemu občinstvu. Vredno branja!
ZABLODE EVROPSKE ENERGETSKE POLITIKE
IZ UKRAJINSKE VOJNE V GLOBALNO EKONOMSKO VOJNO

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja