Posvet-1: Etika in vrednote v politiki

S posvetom želimo spodbuditi javno razpravo o perečem problemu naše družbe, ki ga zaznamuje nezadostno spoštovanje etičnih načel v politiki, gospodarstvu in družbi nasploh. S povabilom eminentnih in razmišljujočih uvodničarjev ter širšega kroga udeležencev želimo prispevati k razpravi in iskanju rešitev za izhod iz etične in vrednostne krize, ki našo družbo v tem času usodno zaznamuje.

ZAKLJUČKI POSVETA-1

GRADIVA:

–         Vabilo na posvet
–         Nekaj misli pred posvetom

Uvodničarji:
–          prof. dr. Tine Hribar: Etični pomen ustavne prisege
–          prof. dr. Janko Prunk: Zgodovinski razvoj etike v različnih družbenih sistemih
–          prof. Peter Kovačič – Peršin: Moralne vrednote – temelj stabilne družbe
–          dr. Spomenka Hribar: Etika in morala v politiki
–          prof. dr. Matjaž Mulej in prof. dr. Vojko Potočan: Etika v poslovnem okolju

Dodatna gradiva:
– dr. Matjaž Mulej, dr. Vojko Potočan: Stanje poslovne etike v Sloveniji
– dr. Matjaž Mulej: Za sonaravno in družbeno odgovorno univerzo
– dr. Matjaž Mulej: Družbena odgovornost politikov

Video posnetek posveta:

Odmev v Dnevniku: Državni svet in Gibanje za družbeno prenovo Sinteza o etiki in družbenih vrednotah v politiki

7 thoughts on “Posvet-1: Etika in vrednote v politiki

 1. Pozdravljeni,
  Samo, da se javim, kako in kaj se mi je zdel posvet. Tema mi je za današnji čas nujna in se strinjam z gibanjem za družbeno prenovo Sinteza. Žal sem bila malce razočarana, ker je bilo slišati veliko samo kaj je, kaj je bilo in nič kaj dosti kako bomo to rešili.
  To je v naših srcih, v nas samih, vsakemu posebej. Kako bomo to etiko in moralo prenesli v to našo zavoženo družbo. To mi pa po vsem tem ni jasno. Ko sem vse to poslušala vem samo to, da bom skušala sama delati v dobro nas vseh in širiti tisto dobro širšemu krogu ljudi, ki jih bom na moji poti srečala..
  Tisti, ki imate vpliv in, ki lahko kako drugače vplivate, prosim spremenite miselnost v glavah tistih, ki jim je za vse vseeno.
  Hvala za še eno izkušnjo v življenju, se še javim.
  Lep pozdrav. Breda

 2. Gospa Breda,
  mislim da ste s svojim komentarjem zadela bistvo problema. V znanstvenih in poljudnih razpravah je veliko govora o krizi etičnih vrednot, o posledicah tega v družbenem življenju in o tem, da moramo vsak v svojem ravnanju ponovno začeti uveljavljati etična načela. To počnete tudi vi in to počne še mnnogo ljudi. Zato so naši medsebojni odnosi in življenje nasploh še kolikor toliko znosni. A to ni dovolj, kajti vse več ljudi je, ki pri svojem ravnanju etičnih norm ne upoštevajo, ali celo ne znajo upoštevati, ker nimajo oblikovane socialne etične zavesti. Toliko jih je, da to vse bolj ogroža harmonični razvoj družbe. Zato to ni več le stvar posameznikov, ampak splošen družbeni problem, in zato tudi odgovornost države. Kakorkoli že razmišljamo o našem posvetu, mislim da smo iz prispevkov uvodničarjev in iz razprave vendarle uspeli izluščiti pomembne zaključke in kot korak naprej uspeli izoblikovati program aktivnosti (kaj storiti), da se stanje izboljša. To smo zapisali tudi v Zaključkih posveta. Verjamem, da mnogo ljudi podobno razmišlja. In če hočemo napraviti napredek v tej smeri, bi se moralo čimveč takih posameznikov in skupin povezati v skupni aktivnosti. Le tako bo sčasoma mogoče doseči kak uspeh. Naše gibanje bo naprej delovalo v smislu aktivnosti, zapisanih v Zaključkih posveta. Vsaka pomoč pri tem in vsi izrazi podpore bodo dobrodošli.
  Lep pozdrav!

 3. Dokler bomo na delovanje vseh gledali iz institucionalnega vidika, kar družba zagotovo je, se bomo venomer vrteli znotraj nje, družbe same, in ji nenehno nalagali nove in nove paradigme.
  Kar je prav in kar ni, kar je lojalno do družbe in kar ni; znotraj družbe same je torej postavljanje norm in vrednot začarni krog, ki ga že od samega nastanka pojava družbe želijo spreminjati in ‘izboljšati’ različne politične skupine ali opcije. Vsaka novo nastala opcija se zopet in znova vrti v začaranem krogu znotraj institucij, znoraj družbe.

  Kako bomo ‘rešili’ našo nastalo zavoženo družbo, kot ugotavlja ga. Breda, ponovno ni potrdil niti nedavni Posvet, ki pa je zagotovo (ponovno) ozavestil vse nepravilnosti, ki so nastale znotraj naše družbe, tako da so v posameznikih (ponovno) vzniknila negativna čustva do same družbe, katere pa, glej ga zlomka, smo vsi njen del!
  Etika in morala se postavljata kot alfa in omega rešiteljici zavožene, pokvarjene ali bolne družbe. Če bi to bila res edina opcija k reševanju te institucije, potem so tisti, ki imajo jasne predstave o tem kaj je moralno in etično že davno družbo rešili pred propadom. Ker pa družba mirno živi naprej že zadnjih 200 let in se razvija tako kot ji vsak posameznik narekuje, bo morala ta institucija doživeti vse potrebno, da se bo lahko spremenila. Skupaj z njo pa se bodo spremenile vse morale in etike, ki so znotraj družbe tudi nastale.

  Za dojemanje situacije v kateri smo in ki nam ni všeč, moramo po mojem mnenju najprej ‘izstopiti’ iz institucionalnega razmišljanja. Skozi razvoj institucij sami sebi nastavljamo meje razmišljanja in dojemanja.

  Bodite v cvetju!

 4. Zavožena družba ? Ni zavožena, posamezniki so tisti, ki družbo silijo k propadu.
  Ravno te posameznike in skupine, tako imenovane minerje, je potrebno izolirati in izločiti iz vplivnega območja družbe. Kako to storiti to je vprašanje ? Mnogi med nami imamo “prijatelje” ki na vplivnih mestih spodkopavajo to družbo. Ne vede za njihove podtalne dejavnosti, smo pripravljeni za njih priseči in zastaviti svoje dobro ime. Pri svojem delu sem na takšne modele naletel neštetokrat. Žal je temu pripomogla tudi naša nepazljivost in nedoslednost. Pogosto zasledimo v javnih medijih razne finančne podatke. Vsaka novica je prirejena za določen namen, če pa te podatke združiš na en list papirja, pa ugotoviš, da matematika ne pije vodo. Konkretno, za samozaposlovanje je v letu 2011 dodeljenih 13 milijonov EUR. po porabljenih le borih 5 milijonov , se v družbo plasira novica, da je sredstev zmanjkalo. Kje je preostalih 8 milijonov? V tem je bistvena težava družbe, ki sprejme laž kot utemeljeno dejstvo. Manj pomembno je kje so ta sredstva pristala, od tega, da družba in njihov organ pregona nista takoj ukrepala. Na tak način je dan manevrski prostor neetičnosti in nemoralnem početju, posamezni povzpetneži, pa s pridom naše zaupanje zlorabijo.
  Zmotno mnenje, da če je izobražen da je tudi moralen. Med večino poštenih intelektualcev tudi nekaj pošteno pokvarjenih osebkov. So izredno nadarjeni, izredno sposobni, žal brez moralnih načel. Ti osebki krojijo družbo si prilastijo oblast in last. Postanejo “ugledni ” občani, z drugimi besedami postanejo baroni. Tako se prelevijo pravniki v pravne barone, bančniki v bančne barone, politiki v “slovenske tajkune” in se rodijo pravni fevdi, bančni fevdi, tajkunski fevdi… Vsak od njih zahteva in dejansko pridobi neodvisnost in nedotakljivost. Ko komunicira z navadno rajo se deklarira, da deluje v imenu ljudstva. Da nek organ deluje v imenu Ljudstva, pa morajo obstajati trdna načela demokracije, ta je pa pogojena z demokratičnimi elementi, kot so volitve in prosta izbira. Tako je naša družba napredovala, ustoličili smo pravne barone, ki za svoja dejanja ne odgovarjajo, ustoličili smo bančne barone ki ravno tako za svoja dejanja ne odgovarjajo, da ne naštevam naprej. Napredovali smo, z bančnimi fevdi, s pravnimi fevdi, s tajkunskimi fevdi smo postavili temelje napredne fevdalne države, torej smo napredovali v srednjeveško ureditev – fevdalizem. Pa poglejmo še naprej v 3. členu Ustave je zapisano, da ima oblast ljudstvo, kako ? Če so pravni fevdi nedotakljivi, če so bančni fevdi nedotakljivi, kje je tukaj demokratična ureditev, enostavno je v 20 letih izginila, oziroma je ni nikoli bilo. Slovenija v zadnjih 20 letih ni imela legitimne oblasti, ni imela legitimnih volitev, čeprav vsi politiki in poslanci vedo, da so zadnje volitve neustavne in nezakonite, pa jih ravno zato, na vsakem koraku, vsi po vrsti poudarjajo, da je sedanja oblast zakonita in da so bile volitve demokratične, kar pa je še ena velika laž. To deluje po načelu, da vsaka 1000 krat izgovorjena laž, postane resnica { glej blog stojan-dominko(pika)co(pika)cc }.
  Družba? kdo je ta oseba. V imenu družbe se oglašajo posamezniki, kot ekskluzivni predstavniki, čeprav so voljeni na volitvah ( zanemarimo dejstvo, da so rezultati volitev protiustavni in nezakoniti ) je njihova predstava o tem zamegljena, v soju žarometov pozabijo da predstavljajo ljudstvo, postanejo arogantni in samozadostni in se imajo za družbo. Za dejansko družbo so nedosegljivi.

 5. Stranka, ki od goljufivega poslanca zahteva, da nadaljuje svoj nečastni mandat, je vredna vsega zaničevanja!

  Skoraj pred enim letom, točneje: 23.5.2011 sem zapisal, da je skrajni čas za prenovo vrednot in da so razmere v Sloveniji skrajno zaostrene; ljudje ne verjamejo več ne vladi, ne opoziciji, češ saj vsi lažejo, eno govorijo, delajo pa samo sebi v korist. Zapisal sem tudi, da je javnost apatična. No zdaj smo korak naprej! Smo še globlje ali vzpostavljamo prvi korak k vzponu ?

  Pred očmi se nam dogaja strahoten boj za ohranitev minimalnih etičnih standardov. Na eni strani zaprepadeno gledamo oholo in vulgarno teptanje prav zadnje sledi minimalnega dostojanstva, na drugi strani so novinarji zbrali pogum v pomoč “silam vrednot”. V resnici gre za dramatičen poizkus zaustavitve na poti k popolnemu razkroju vrednot. Če tudi tokrat ne uspe, lahko sledi le še “revolucionarni izbruh”, vendar šele, ko bo čas dozorel. Naša generacija ne bi smela tega dopustiti.

  Zato upamo, da bodo novinarji vzdržali in skupaj s še normalnimi ljudmi in inštitucijami dosegli takojšen umik dokazano notoričnega goljufa, ki ga k vztrajanju v grehu sili njegov strankarski vodja iz pohlepnih in prestižnih razlogov.

  Tu ne gre za razmerja med pozicijo in opozicijo. Tu gre za odnos do vrednot in poštenja. Takoj lahko začnemo razvrščati, kam se posamezne stranke in posamezni veljaki nagibajo in hitro lahko ugotovimo zakaj. Kaj skrivajo in kakšne probleme lahko pri njih odkrijemo? In ne gre samo za Simčiča in Erjavca, gre tudi za razne Mariniče, Jakliče ipd.

 6. Sestavni in nepogrešljivi del zaupanja in držanja obljub je tudi kaznovanje. Volitve bi morale poleg drugega biti tudi učinkovito sredstvo kaznovanja nesposobnih in korumpiranih političnih elit. Žal v Sloveniji ni tako, saj je vez med volivci in izvoljenimi predstavniki prekinjena. Volivci žal še vedno lahko volimo le stranke – ???!!!

 7. RTV Slovenija je oddajo Pogledi Slovenije, ki jo vodi Uroš Slak, posvetila razpravi o etiki in morali v politiki. V izredno kvalitetni razpravi so udeleženci ob presenetljivo umirjenem vodenju odstirali jedro in bistvene vzroke naših težav.
  Nekaj misli:
  – Smo družba z nerazvitimi moralno-etičnimi pravili.
  – Manjka nam občutenje kaj je prav in kaj ni prav.
  – Problem je ravnotežje v družbi. Šli smo iz družbe, ki ni poznala individualne odgovornosti, v družbo, ki do skrajnosti žene tekmo vseh z vsemi. Treba je doseči, da bo individualna odgovornost izpostavljena.
  – Pravo je minimum morale. Sodba sodišča leži nižje od etike. Težko bomo delovali, če bomo čakali na sodbe sodišč.
  – Veliko odgovornosti nosijo tudi voditelji političnih strank, saj se dejanja poslancev odražajo na ugledu strank in parlamenta.
  – Odgovornost voditeljev strank je pomembna, a enako pomemben je tudi pritisk javnosti.
  – Neodvisnost in objektivnost medijev je bistvena za to, da se začne neka moralna obnova družbenega organizma. Potem bo tudi nek normalen pritisk na tiste vodilne v družbi, ki morajo biti vzgled ne le v politiki, ampak na vseh področjih.

  Več na: Smo družba z nerazvitimi moralno-etičnimi pravili?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja