Civilna družba in Državljanska koalicija

Bodo demonstracije izzvenele ali bodo spodbudile potrebne družbene spremembe?

– Pobuda za iskanje boljših rešitev –

Prva faza protestov se končuje. Iz spontanih demonstracij, razočaranja, jeze, nezadovoljstva in strahu ljudi, se lahko rodi novo le na ta način, da se vse te energije povežejo, organizirajo in nastopijo z jasnim programom. Predstavljamo predlog, ki lahko služi kot izhodišče za iskanje poti in ciljev druge faze protestniškega gibanja. Dokončni program in model uresničitve bi morala oblikovati in sprejeti spodaj predlagana “Državljanska koalicija”.

Ker obstoječa vodstvena elita sama ne bo spremenila načina in okolja delovanja, se mora protestniško gibanje – če želimo, da bodo imeli protesti neposreden dolgoročni učinek – organizirati kot “alternativna politična sila” in izdelati mora konkreten “Program za spremembe”. Ključno pa je, da se ta (alternativna politična sila) ne odtuji od svoje izhodiščne baze.

Civilna družba (aktivni državljani in civilno-družbene organizacije) je edina sila, ki je sposobna narediti družbene spremembe, ki jih državljani zahtevajo – ne le ekonomske, temveč tudi v smeri dvigovanja vseh vidikov kakovosti življenja in dostojanstva človeka. Pojavila pa se bo množica starih in novih političnih strank, ki bodo poizkušale izkoristiti družbeni kapital, ki ga je ustvarilo spontano gibanje družbenih množic, vendar je nerealno pričakovati, da bo kar od nekod prišla neka nova politična elita, ki bo iskrena in trajno poštena.

Zato so zdaj pred civilno družbo tri pomembne naloge:
1. Povezati ogromno željo, energijo in moč družbenih gibanj v neko organizirano celoto,
2. Izdelati politični program, ki ga imenujmo Program za spremembe,
3. Pripraviti kandidatno listo za naslednje parlamentarne volitve.

Ad.1. Predlagamo sestanek vseh “gibanj za spremembe” in vzpostavitev “koalicije za razvoj” (možno ime – Državljanska koalicija). Vsa sodelujoča gibanja ostanejo v svojih osnovnih dejavnostih popolnoma samostojna in organizacijsko neodvisna. Sodelujoča gibanja v skupni organizacijski odbor Državljanske koalicije imenujejo le svojega predstavnika. V skupnem organizacijskem odboru se odloča po principu “en član-en glas”. Edino obvezujoče pravilo je upoštevanje stališč pridobljenih “na terenu”. Način delovanja in povezave z državljani je povzet po načinu delovanja internetnih skupnosti, televotinga, ipd. Lista gibanj in sodelujočih državljanov v skupnem organizacijskem odboru mora biti odprta, da se lahko zajame čim širši krog pozitivno razmišljajočih ljudi in omogoči zainteresiranim pristop tudi kasneje.

Ad.2. Osnovne teze Programa za spremembe
– Prenova političnega in upravljavskega prostora v smislu razumevanja, da s prihodom na oblast ne pridobiš PRAVICE za prisvajanje, temveč OBVEZO in ODGOVORNOST za blaginjo in razvoj vseh državljanov ter naroda in države kot celote. Odpreti je treba prostor ljudem z voljo in znanjem, ki se preverjeno držijo temeljnih moralnih in etičnih načel, ki so preverljiva “na terenu” in izglasovana po principu internetnih skupnosti. Sposobni morajo biti uveljavljati družbene vrednote sloneče na poštenju in družbeno odgovornem ravnanju. Zato so potrebni bistveni posegi v način izvolitev in imenovanj ter kontrolnih in nadzornih mehanizmov. Potrebno je uveljaviti trajno učinkovit nadzor elit.
– Vloga (odgovornost in skrb) države ni omejena le na varovanje življenja, svobode in zasebne lastnine. Ekonomska, socialna in okoljska nasprotja so tako globoka in take narave, da jih z neoliberalnim modelom družbeno-ekonomskih odnosov ni mogoče odpraviti in s tem tudi ne vzrokov krize. Temeljni vzrok krize je namreč v nepošteni delitvi nove vrednosti. Potrebno je tudi dosledno obračunati s sistemsko korupcijo za nazaj in vzpostaviti ustrezna varovala za naprej.
– Preboj razvojne blokade družbe in gospodarstva ter vzpostavitev široke koalicije za razvoj. Potrebno je doseči nov optimizem in zaupanje v nov razvojni koncept. To pa zahteva spremembo razmišljanja in obnašanja v celotnem družbenem in političnem prostoru. Nov razvojni koncept je lahko sprejet le v soglasju s koalicijo, opozicijo, gospodarstvom, sindikati in civilno družbo. Za uspešen gospodarski, kulturni in družbeni razvoj je potrebno dvigniti tudi ugled države in njenih ustanov. To pa je možno le z upoštevanjem visokih etičnih norm in odločanjem po vesti in očitno ne po strankarski disciplini.

Ad.3. Lista kandidatov in nato poslancev Državljanske koalicije
Cilj, ki ga želimo doseči je, da bi se na vseh političnih in drugih vplivnih funkcijah (vključno z zaposlenimi v državni upravi) izvajalci obnašali družbeno odgovorno. To pomeni, da so v njihovi praksi normalna načela odgovornosti, preglednosti delovanja, etičnosti (poštenosti in zanesljivosti), spoštovanje vladavine prava, človeških pravic, mednarodnih pravil obnašanja (poštenega in ne neoliberalno enostranskega) in interesov vseh deležnikov.
Realno je pričakovati, da do naslednjih volitev ne bo sprememb volilne zakonodaje, zato moramo izhajati iz obstoječe zakonodaje. Zato Državljanska koalicija organizira izbor kandidatov za volilno kandidatno listo s pomočjo internih volitev. Izbrani kandidati morajo biti kompetentni in samostojni ter nevezani na mnenje nikogar, a hkrati odgovorni civilni družbi in vsem državljanom. Torej je cilj priprave kandidatne liste ta, da bodo na njej ljudje:
– ki bodo izbrani po zelo odprtem in demokratičnem postopku,
– ki bodo kompetentni in socialno inteligentni,
– ki so že izkazali, da jim je mar za javni interes,
– ki ne bodo direktni predstavniki nobene civilno-družbene organizacije, ali bili “nagrajeni” npr. za sodelovanje v Državljanski koaliciji,
– ki ne bodo od nikogar, pač pa od vseh.
To je nekaj osnovnih kriterijev, ki bi jih objavili ob javnem poziv državljanom za predlaganje imen za uvrstitev na kandidatno listo Državljanske koalicije. Evidentiranje bi se izvajalo po principih “televotinga in spletnih skupnosti”. Vodilni člani civilno-družbenih organizacij, ki sodelujejo v Državljanski koaliciji, ne morejo priti na kandidatno listo, saj mora civilna družba ostati trajno delujoča in sama ne sme vstopiti v parlament. Mora pa vsem državljanom omogočati transparenten nadzor (dajanje predlogov in kontrola) nad delovanjem in glasovanjem svojih poslancev. To je pomembno, saj bo družbeno odgovorno obnašanje izvoljenih poslancev ključni parameter pri ponovnih internih volitvah na kandidatno listo.

6 odzivov na Civilna družba in Državljanska koalicija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.