Pahor mora odstopiti

Stališče SINTEZE-KCD po sprejetju poročila o TEŠ 6 v Državnem zboru

Dragi somišljeniki in državljani,
V SINTEZI-KCD se že leta trudimo za zviševanje politične kulture v Sloveniji, za uveljavljanje temeljnih principov demokracije, za razvidno (transparentno) in odgovorno odločanje, zlasti še takrat, ko odločitve političnih teles ali posameznikov zadevajo pomembne javne zadeve in tako ali drugače vplivajo na našo sedanjost in bodočnost. Prav odgovornost pri sprejemanju takih odločitev oz. brez-prizivno sprejemanje subjektivne in objektivne odgovornosti zanje je temeljni kamen sleherne demokracije.
Dolga leta smo opozarjali, da je bil projekt »TEŠ 6« eden najbolj skorumpiranih projektov naše bližnje preteklosti in zahtevali sodno in politično opredelitev odgovornosti zanj. Pri tem ne gre samo za vprašanja osebnega okoriščanja z javnimi sredstvi, temveč tudi za nesporna dejstva, da je celoten projekt tehnološko, ekonomsko in ekološko močno sporen in pomanjkljiv. Kar zadeva tehnološko spornost, uporabljena tehnologija ne ustreza standardom in preprosto ni varna. Kar zadeva ekonomsko konstrukcijo, ni nobenega dvoma, da so bili številni podatki zanjo lažirani, zaključki pa napačni, zaradi česar bo objekt še leta povzročal izgubo, ki jo bodo morali pokrivati davkoplačevalci. Kar zadeva ekologijo, se resna analiza posledic tega projekta sploh še ni začela.
Vsa ta dejstva zahtevajo, da ljudje, ki so projekt vodili neposredno ali ga posredno omogočali, sprejmejo odgovornost za celotno dogajanje. Stvar preiskovalnih organov in sodišč je, da preiščejo in določijo, kolikšna je subjektivna in neposredno krivdna odgovornost posameznikov. Nobenega dvoma pa ni, da že na podlagi poročila in ugotovitev ‘Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj’ ter soglasne odločitve Državnega zbora o sprejetju njenega poročila, zahtevamo, da politični akterji tega projekta prevzamejo vso politično odgovornost in posledice, ki sledijo.
V SINTEZI-KCD pričakujemo, da bo to storil tudi Borut Pahor. To od njega zahteva že etika najbolj odgovorne funkciji v državi, ki jo zaseda, zato predlagamo članom, simpatizerjem in drugim državljanom podpis peticije o odpoklicu.
SINTEZA-KCD, 11.4.2018

3 thoughts on “Pahor mora odstopiti

 1. Glede na odmevnost Stališča SINTEZE-KCD po sprejetju poročila o TEŠ 6 v Državnem zboru podajamo še dodatno pojasnilo:
  Povsem jasno je, da za plenitev, ki po mnenju nekaterih presega pol milijarde, ni in ne more biti odgovoren en sam. Tu je gotovo še predhodni predsednik vlade g. Janša, pa njegovi ministri, pa odgovorni direktorji projekta, pa predsednik HSE in še bi lahko naštevali.
  Toda dejstvo je, da je bilo delo naših organov pregona v tej zadevi bolj ali manj blokirano, po našem mnenju tudi ali predvsem zato, ker preiskave kažejo, da objektivna, subjektivna in tudi krivdna odgovornost v tem primeru segajo vse do vrha. Poročilo Hanžkove komisije, ki ga je sprejel DZ, to jasno kaže. Če torej hočemo, da se sprosti pravosodje in ponovno vzpostavi pravni red, menimo, da bi morali zaradi higienskih razlogov pričeti zgoraj, kot to počnejo demokratične države. Po naših podatkih je ta trenutek v sodni obravnavi v svetu več kot pet bivših predsednikov vlad zaradi podobnih zadev. Vztrajati moramo, da politični akterji prevzamejo vso politično odgovornost in posledice, ki sledijo. To zahteva tudi etika najbolj odgovorne funkciji v državi, ki jo Pahor zaseda.

  Na naši spletni strani smo že pred časom objavili prispevke s slikami: Kako smo gradili in kdo je odločal? , To so politiki, odgovorni za fiasko s TEŠ-6
  Da je TEŠ-6 del širših procesov, piše Milan Bajželj, član PS Sinteza-KCD v Mladini že leta 1912. Nazaj v leto 1988

 2. Zdravo!

  Parlament je, po predlogih Hanžkove komisije, soglasno sprejel odločitev o tem, da so Pahor…, politično odgovorni za vse kar so naredili in za vse, kar niso naredili (pa bi morali) v zvezi s projektom TEŠ-6.
  Kaj zdaj?
  Osredotočimo se na bistvo.
  Parlament je na osnovi splošnih volitev najvišji organ te demokracije.
  Pahor je trenutno predsednik te države, izvoljen na volitvah.
  Po mojem mnenju so tri možnosti:
  – parlament nima pojma in/ali nima nobene veljave ali/in
  – aktualni predsednik države nima pojma (oziroma ocenjuje, da stališče parlamenta ni pomembno) in/ali
  – aktualna “demokracija” je samo zavesa strankokratskim in turbokapitalističnim “elitam”, da manipulirajo z državljani
  Če se potrudim, da sem (kolikor se le da) realist,
  smem pričakovati, da bi vsaj velik del državljanov (s podpisi peticij, ki tečejo) pozval predsednika države Boruta Pahorja, da (odgovorno) odstopi s položaja predsednika države.
  Če pa nimam prav in je torej predsednik nedolžen, zelo lomi pa ga parlament (izvoljeni poslanci) s svojimi staličši, potem pa je z našim volilnim sistemom (ki rodi take poslance) nekaj zelo narobe. V tem primeru bi moral predsednik države, skupaj npr z organizacijami civilne družbe…. organizirati spremembe volilne zakonodaje (v korist vpliva večine državljanov in s striženjem peruti vodstvom političnih strank) čim prej.
  No,
  predsednik seveda ne bo naredil nič in volilna zakonodaja do nadaljnjega ostene taka kot je. CD pa še ni dovolj organizirana.
  Stranke, ki so v parlamentu, in druge, ki bodo morda prišle vanj, tudi ne bodo naredile nič, ker si bi s tem oslabile položaj v strankokraciji.
  Ostanejo edino organizacije civilne družbe kot potencialni glavni promotor sprememb.
  Se bodo morda celo zgodile nove vstaje? Z upanjem seveda, da bodo dovolj organizirane in bodo imele vse pripravljeno za “dan po tem”.
  Mislim, da imamo v Sintezi in še v vrsti organizacij CD pripravljenih precej dobrih rešitev za posamezna področja upravljanja in vodenja države. Potrebna je samo dobra organizacija in vodenje.

  In zaključim s tem, da bi v vsaki (za sedanji čas) normalni demokraciji ob takem stališču parlamenta naš aktualni predsednik države moral odgovorno odstopiti s svoje ga položaja, da bi dal priložnost parlamentu, tožilstvom, sodiščem, javnosti…, da normalno opravijo svoje delo.

  Potem bi nastale možnosti, da bi se potencialni bodoči poslanci, vlade, predsedniki države… zavedali, da bodo odgovorni za svoje odločitve in tudi možnosti za bolj učinkoviti delo tožilstev, sodišč itd., ker naj ne bi več bilo posvečenih in nedotakljivih in…. morda tudi več ne bi bilo treba, da bi še naprej prenašali najrazličnejše skrajneže tipa “JJ” itd.

  Milan Bajželj

 3. V ZL-DSD pozdravljamo dobro opravljeno delo Hanžkove komisije in podpiramo zahtevo po odstopu vseh odgovornih s funkcij, ki jih zasedajo.
  Ker je predsednik države najvišje izpostavljena funkcija, je tisti ki jo zaseda prvi, ki mora zaradi opustitve nujnih dejanj, ko je šlo za kompromitiran projekt 6 BLOK, prvi odstopiti s te funkcije, ki jo sme zasedati le moralno etična avtoriteta, ne pa kompromitirana oseba.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja