KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije

Za človeka, demokracijo in razvojni preboj iztrgajmo državo iz rok mafije!

Pozivamo medije, da kandidate na volitvah dosledno in neizprosno pritiskajo ob steno, dokler se ne bodo opredelili do mafijske, tj. sistemske korupcije v državi in do razlogov zanjo. Predvsem se morajo kandidati opredeliti do svoje odgovornosti za propad Slovenije. S strogo profesionalnim delom lahko mediji odigrajo odločilno vlogo pri sanaciji trojne krize v Sloveniji. Poročevalci in komentatorji imajo res težko nalogo, ko se morajo izmikati pritiskom »spindoktorjev«, ki zahtevajo promocijo za svoje kliente in njihove politične prevare. Tako se delovanje medijev spreminja v resničnostni šou glavnih akterjev na področju politike. A prav od teh akterjev je nujno potrebno izsiliti tiste informacije, ki bodo volivcem omogočale kakovostno odločanje na volitvah. Zato pozivamo medijske hiše in novinarje, poštene posameznike in stranke, nove in stare, naj poskrbijo, da nas v predvolilni kampanji ne bodo ponovno poniževali z neokusnim in vsebinsko praznim volilnim cirkusom. Imenovanje vodstva KPK-ja in izsiljeni datum volitev zadostujeta!

Skratka, zahtevamo ostra soočenja o usodnih problemih države! Naša duhovna, politična in gospodarska kriza ima iste korenine: nespoštovanje drugega, cinizem in manipulacija elit z državljani. Posledica je razkroj države kot poglavitnega orodja za uveljavljanje in zaščito skupnega, da, nacionalnega(!) interesa. Vse v imenu neoliberalizma in globalizacije, ki sta se že zdavnaj izkazala za pot v globalno katastrofo. Želeli smo se približati Švici in skandinavskim državam, pa smo se znašli v družbi demokratično deficitarnih, kot so Ukrajina, Bolgarija, Albanija, Romunija … Nočemo razumeti, da so Skandinavci in Švicarji uspešni, ker so kot posamezniki in kot družba globoko demokratični in znajo strateško zaščititi in razvijati svoje nacionalne interese.

Stanja naše demokracije ne kaže zgolj sistemska korupcija, ampak tudi volitve sredi poletja, kar si, kot vemo, lahko privoščijo zgolj demokratično nerazvite države. O poraznem stanju demokratične kulture pričajo: predsednikovo nastavljanje vodstva KPK-ja, lokalni populistični avtokrati, mafijske študentske združbe, mafijski odnosi znotraj nekaterih univerz, mafijski paraziti v zdravstvu, pravu, energetiki, transportu, založništvu in publicistiki, Cerkvi in drugod. O tem pričajo ministri, ki redno vstopajo v politiko zaradi lastnih gospodarskih interesov. O kilavi demokraciji priča odsotnost prodornih in kritičnih novinarjev, pokončnih javnih intelektualcev, pričajo pasivne in oblásti servilne strokovne elite, humanisti, družboslovci, pravniki, ekonomisti, ki ne ravnajo v skladu s svojo odgovornostjo, ki jim jo nalaga položaj elit. O politični – beri demokratični – nezrelosti priča nesposobnost alternativne, post-vstajniške politike, ki ji svojih kot jajce jajcu podobnih programov ne uspe niti povezati, kaj šele združiti v učinkovito politično silo.  

Elite za takšno stanje ne morejo valiti krivde na državljane, na ljudstvo, češ da ima tako vlado, kakršno si zasluži. Ne, prav elite same, politične, strokovne, gospodarske in duhovne, nosijo največji del odgovornosti. Elite so pasivne in se zaradi konformizma in zaščite svojih položajev in ugodnosti ne izpostavijo, ko se soočajo s korupcijo, zavajanji, lažmi in škodljivim, nekakovostnim delom in tega niti ne poskušajo preprečiti. Za naše stanje so krivi profesorji, ki skrbijo zgolj za svoje kariere, umetniki, ki jih zanima zgolj lastna uspešnost, gospodarstveniki, ki jih skrbi edino zmanjševanje stroškov dela, inženirji, ki ne vidijo onkraj tehnike, ekonomisti, ki dogmo prodajajo za stroko, novinarji, ki podležejo populizmu trga, Cerkev, ki se politično angažira zaradi kapitalskih interesov in je zato pripravljena netiti jalove ideološke spore, predvsem pa pravniki, ki služijo na problemih, ki jih z neživljenjsko, protislovno in pogosto kaotično in včasih debilno zakonodajo ustvarjajo sami. Seveda pa so najbolj odgovorni politiki, ki vsevprek sklepajo kravje kupčije in tako pospešujejo razraščanje in krepitev sistemske korupcije.

Ne moremo si več zatiskati oči. Ljubezen do domovine in narodni ponos nam ne smeta preprečevati, da se ne bi soočili z resnico: smo vsestransko sistemsko in globoko skorumpirana država, ki si v celoti zasluži ime mafijska družba. Če si ne bomo priznali te sicer boleče diagnoze, seveda nimamo nobene možnosti za preboj na drugo, višjo raven. Na raven kulture resnicoljubnosti, ki se bo sposobna nenehno soočati s svojimi slabostmi in jih odpravljati. Zdaj jih poniglavo pometamo pod preprogo. Državo, njeno premoženje in javni denar moramo začeti pojmovati kot najdragocenejše orodje, ki ga imamo na voljo za uveljavljanje naše nacionalne suverenosti, in ne kot plen za ropanje, za pretakanje javnega denarja v zasebne žepe.

Vrnimo državljanskemu pogumu, resnicoljubnosti, medsebojnemu spoštovanju in kulturi vsesplošnega demokratičnega dialoga čast in spoštovanje. Tako bomo vrnili čast in ugled tudi državi. Dokler tega ne bomo storili, se bomo vrteli v krogu, se čedalje bolj prezirali in gospodarsko, družbeno in duhovno propadali.

Slovenija bo uspešna, ugledna, bogata in ne prezirana oropana država,

1. če bo varovala in razvijala svoji poglavitni prednosti: človeka in okolje;

2. če bo njen poglavitni cilj suveren in odgovoren državljan;

3. če bo vključevalna (solidarna) in ustvarjalna družba;

4. če zgodovine ne bo zlorabljala za razpihovanje sovraštva in izključevanje;

5. če ne bo podlegala in služila lažnim profetom, špekulantom in manipulantom;

6. če bo gradila na svojih izkušnjah in dobrih tujih praksah;

7. če bo v mednarodnem prostoru nastopala suvereno, samozavestno in solidarno.

Da bo Slovenija vse to dosegla, mora njen razvoj temeljiti na kulturi in umetnosti, tj. na odličnosti, kritičnem znanju in ustvarjalnosti. Slovenija mora vzpostaviti tak politični sistem, ki bo omogočil izvolitev njenih najboljših hčera in sinov na odgovorna mesta. Slovenija bo ščitila vse svoje državljane, zlasti šibke ali je pa ne bo!

Igor Koršič (koordinator akcijskega odbora KOKS)

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja