ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?

Javno pismo guvernerju Banke Slovenije

Spoštovani g. Boštjan Vasle, guverner,
Pred kratkim smo vam poslali pismo z naslovom »Čigava je Banka Slovenije?«, v katerem smo vas vprašali, čigava je po vašem mnenju Banka Slovenije, oziroma kdo z njo razpolaga – Slovenija ali Frankfurt. Na to pismo nam niste odgovorili in ker se radi poslužujete odprtih pisem, se tudi mi ponovno obračamo na vas v obliki odprtega pisma z naslednjimi vprašanji:
–    ali je za stabilnost našega bančnega sistema res potrebno, da so sredstva Banke Slovenije v primerjavi z velikostjo bančnega sektorja dvakrat večja, kot je to povprečju v drugih državah evrosistema?
–    ali je za opravljanje prej navedenih nalog Banki Slovenije res potreben tako velik obseg kapitala, ki skupaj z ostalo pasivo obsega 4,3 milijarde in ki je skoraj tako velik, kot kapital vseh poslovnih bank v Sloveniji, oziroma v razmerju štirikrat večji, kot je to v drugih državah evrosistema?
–    ali je za opravljanje rednih nalog banke res potreben tako velik obseg rezervnih sredstev, ki znaša skupaj z rezervacijami za splošna tveganja konec leta 2017 1.407 milijonov?
–    ali ne bi bilo primerno, da banka upošteva 50. člen Zakona o Banki Slovenije, ki predvideva, da se presežki prihodkov nad odhodki, ki se nabirajo v rezervah in ki v seštevku presegajo 5% bilančne vsote, namenijo v proračun države?
Namreč, pri trenutnem obsegu sredstev banke v višini 16 milijard po stanju konec februarja letos, bi bil zadosten obseg rezerv 800 mio, višek iz preteklih let v obsegu 607 mio plus višek iz lanskega leta, pa bi lahko namenili v proračun države.
Iz navedenega izhaja, da je Banka Slovenije za izvajanje nalog v zvezi s stabilnostjo bančnega sistema primerjalno z drugimi centralnimi bankami evrosistema občutno prevelika, tako po obsegu sredstev, predvsem pa po obsegu kapitala in rezerv. Poleg tega prejema država Slovenija le drobiž kot povračilo za uporabo svoje lastnine-kapitala banke. To vse skupaj nam kaže, da je ravnanje s premoženjem Banke Slovenije, ki je javno premoženje države Slovenije, negospodarno.

Zato vas sprašujemo, kaj boste storili, da se tako negospodarno ravnanje z državnim premoženjem, za kar ste vi odgovorni, prekine?

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo,
Programski svet Sinteze-KCD, 13.4.2019

4 thoughts on “ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?

 1. Zdravo!

  Zahtevam, da BS vse presežke prihodkov v skladu s 50. členom Zakona o BS takoj (takoj!) nakaže v proračun Slovenije!

  Če se to ne bo zgodilo npr. v naslednjih treh mesecih, sledijo nadaljnje aktivnosti za to, da se (končno) vzpostavi država Slovenija.

  Milan Bajželj

 2. “Ker pravna država ne nastane z dekretom ampak z ravnanjem državljanov, je naš moto: zahtevati izvajati”
  Ali je bila prej država ali so bili prej državljani? Prej je bila država in šele nato državljani.
  Kdo je torej ustvaril državo? Svobodni ljudje.
  Sedaj se je pa država popela nad ljudi, jih pretvorila v osebe – državljane in je postala vsemogočna. Goljufija brez primere.

 3. Ogard, moje mnenje, da obstoj države ni problem, ampak so problem posamezne skupine ljudi, ki so grobo rečeno »ugrabile Državo« in si tako prisvojili njene posamezne inštitucije za delovanje za njihove ozke -posamezne interese. Seveda je to vse na škodo nas državljanov, saj se nam zaradi tega slabša osebni (manjše plače, pokojnine, štipendije itd. kot tudi skupni standard (slabše infrastruktura, zdravstvo, šolstvo itd. ter na koncu tudi izguba lastne identitete-države). Zato je naša naloga , da si ugrabljeno državo vrnemo v naše upravljanje (skupna javna korist), to lahko naredimo kot Aktivni državljani v organizirani Civilni družbi. Zame je država (urejena skupnost) pomemben civilizacijski dosežek ter bi morala biti tudi človekova pravica, da živi v urejeni, pravni, pravični skupnosti. Vemo pa , da državo (skupnost) naredimo ljudje in tukaj je še veliko prostora na ozaveščenosti ljudi ter njihovem delovanju. Danes se ljudje veliko premalo vključuje v družbeno politično delovanje. Ne zavedajoč se tega, da pridobljene pravice, ki smo jih tudi nasledili od prednikov (osebne kot skupne) niso večne.
  Še vprašanje. Ali bi živeli, ko navaden, povrečen človek oziroma oseba na ozemlju, ki nima organiziranih struktur upravljanja in vodenja, brez pravil itd.?
  Jaz ne bi!
  Urejena država (skupnost) je edina garancija za izvajanje naših – človekovih pravic! Država se sama ne upravlja, ampak jo ljudje in tukaj je potrebno iskati rešitve. Slovenija je moja država!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja