ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?

Javno pismo guvernerju Banke Slovenije

Spoštovani g. Boštjan Vasle, guverner,
Pred kratkim smo vam poslali pismo z naslovom »Čigava je Banka Slovenije?«, v katerem smo vas vprašali, čigava je po vašem mnenju Banka Slovenije, oziroma kdo z njo razpolaga – Slovenija ali Frankfurt. Na to pismo nam niste odgovorili in ker se radi poslužujete odprtih pisem, se tudi mi ponovno obračamo na vas v obliki odprtega pisma z naslednjimi vprašanji:
–    ali je za stabilnost našega bančnega sistema res potrebno, da so sredstva Banke Slovenije v primerjavi z velikostjo bančnega sektorja dvakrat večja, kot je to povprečju v drugih državah evrosistema?
–    ali je za opravljanje prej navedenih nalog Banki Slovenije res potreben tako velik obseg kapitala, ki skupaj z ostalo pasivo obsega 4,3 milijarde in ki je skoraj tako velik, kot kapital vseh poslovnih bank v Sloveniji, oziroma v razmerju štirikrat večji, kot je to v drugih državah evrosistema?
–    ali je za opravljanje rednih nalog banke res potreben tako velik obseg rezervnih sredstev, ki znaša skupaj z rezervacijami za splošna tveganja konec leta 2017 1.407 milijonov?
–    ali ne bi bilo primerno, da banka upošteva 50. člen Zakona o Banki Slovenije, ki predvideva, da se presežki prihodkov nad odhodki, ki se nabirajo v rezervah in ki v seštevku presegajo 5% bilančne vsote, namenijo v proračun države?
Namreč, pri trenutnem obsegu sredstev banke v višini 16 milijard po stanju konec februarja letos, bi bil zadosten obseg rezerv 800 mio, višek iz preteklih let v obsegu 607 mio plus višek iz lanskega leta, pa bi lahko namenili v proračun države.
Iz navedenega izhaja, da je Banka Slovenije za izvajanje nalog v zvezi s stabilnostjo bančnega sistema primerjalno z drugimi centralnimi bankami evrosistema občutno prevelika, tako po obsegu sredstev, predvsem pa po obsegu kapitala in rezerv. Poleg tega prejema država Slovenija le drobiž kot povračilo za uporabo svoje lastnine-kapitala banke. To vse skupaj nam kaže, da je ravnanje s premoženjem Banke Slovenije, ki je javno premoženje države Slovenije, negospodarno.

Zato vas sprašujemo, kaj boste storili, da se tako negospodarno ravnanje z državnim premoženjem, za kar ste vi odgovorni, prekine?

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo,
Programski svet Sinteze-KCD, 13.4.2019

4 odzivov na ČIGAVA JE BANKA SLOVENIJE?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.