Pobudnice novele Zakona o SDH o Mnenju Vlade

Podpisniki: ZSSS, ZDUS, MSS in Sinteza-KCD so Vladi RS in poslanskim skupinam: SMC, SDS, DeSUS, SD, ZL, NSi, IMNS, NP, NeP poslali Stališče do Mnenja Vlade o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o SDH.

V spremnem dopisu so zapisali: Večino državnega premoženja upravlja Slovenski državni holding (SDH), ta pa tega poslanstva ne opravlja primerno in kot družba imamo zato resno škodo. Razlogov za njegovo neučinkovitost je sicer več, osrednji pa je nedvomno to, ta je holding v izhodišču vprašljivo zasnovan. Zakon mu namreč nalaga predvsem cilje, ki so normalni, ko gre za finančne sklade (zagotavljanje čim večjega donosa za lastnike), so pa manj primerni, ko gre za upravljanje gospodarske infrastrukture, na katero odpade večji del naložb, ki jih ima na skrbi SDH. Spričo take usmeritve prepušča zakon ključne upravljavske pristojnosti finančnemu ministrstvu (osrednja opravila pri izboru članov nadzornega sveta holdinga, priprava strategije upravljanja naložb, skrb za primernost letnih načrtov SDH, ki jih sicer pripravlja njegova uprava), zato pa po drugi strani močno podcenjuje upravljavsko vlogo nadzornega sveta holdinga (NS). Slednji naj bi prednostno skrbel za uresničevanje finančnih ciljev države in temu zakon prilagaja njegovo sestavo.
A SDH naj bi z učinkovitim upravljanjem premoženja, ki ga ima na skrbi, predvsem podpiral vsesplošen gospodarski razvoj države, finančni cilji (polnjenje proračuna) so pri tem sicer tudi pomembni, ne morejo pa biti primarni. Taka, pričakovana usmeritev pa zahteva tudi drugačna pooblastila in drugačno sestavo njegovega NS. V njem naj poleg članov, ki zastopajo interese lastnika (donos kapitala), sodelujejo tudi člani, ki jih predlagajo drugi nosilci splošnih interesov (širši družbeni interes). Tako sestavo NS prakticirajo pri upravljanju velikih poslovnih sistemov v Nemčiji, kar se jim bogato obrestuje.
V skladu z gornjimi usmeritvami je posebna delovna skupina, ki so jo poleg dveh koalicijskih strank (SD in DESUS) oblikovali še Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zveza društev upokojencev ter Sinteza – koalicija civilne družbe, pripravila predlog dopolnitev veljavnega Zakona o SDH. Predlog so poslanci strank SD in DESUS dne 6.4.207 tudi vložili v Državnem zboru v obravnavo in sprejem. Vlada pa je v svojem mnenju z dne 20.4.2017 do predlagane novele kritična.
V priloženem gradivu najprej odgovarjamo na vprašanje, zakaj je potrebno sedanje upravljanje SDH izboljšati in kako naj bi to storili v skladu z načeli ekonomske demokracije. V nadaljevanju pa tudi argumentirano in verodostojno zavračamo pomisleke in stališča vlade, ki jih uporablja kot argument za nasprotovanje spremembam, ki jih uvaja Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o SDH.
Vladi predlagamo, da v nadaljnji obravnavi Predlog zakona o spremembah Zakona o SDH podpre in Državnemu zboru naj predlagani zakon sprejme.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja