Odpravnina Boštjanu Jazbecu

Stališče Sinteze ob izplačani odpravnini nekdanjemu guvernerju Boštjanu Jazbecu: Dejanje guvernerja Jazbeca glede odpravnine ni le skrajno zavržno, temveč tudi nezakonito, zato pozivamo vlado, da od BS zahteva pravno ukrepanje – tožbo za vrnitev odpravnine.

Spoštovani predsednik vlade RS Miro Cerar
Ko poslušamo in prebiramo o ravnanju Banke Slovenije (BS) v času delovanja Boštjana Jazbeca, ni kakšnega posebnega navdušenja nad ukrepanjem BS: ob pranju denarja v naših bankah (NLB, NKBM), ob čudnem upoštevanju previsoke višine »črnih lukenj« v glavnih bankah in posledično plačanih previsokih obresti za previsoka posojila, ob izbrisu lastnikov delnic in podrejenih obveznic, ob nekritičnem izvajanju bruseljskih (frankfurtskih) bančnih nasvetov oz. navodil, ob globoko podcenjeni prodaji NKBM in v enakem pričakovanju še NLB, Abanka, Gorenjska banka…
Prevladujoči vtis je, da je BS premalo ščitila interese Slovenije, »ker je preveč izžarevala duha, ki veje v Frankfurtu«. »Oblast bi morala uresničevati dolgoročne interese svojih državljanov, ne pa slediti slabo domišljenim in škodljivim receptom iz Bruslja.« (ekonomist Jože P. Damijan) Nedvomno nosi glavno odgovornost za slabšo prepričljivost in verodostojnost ravnanja BS njen guverner Boštjan Jazbec. Njegova dejanja preiskujeta NPU in Državno tožilstvo. Prva poročila so zelo kritična, potrjujejo sume zlorabe pooblastil z elementi kriminala. Nudi torej odhod v Bruselj Jazbecu imuniteto pred našimi sodišči?
Zakaj torej izplačilo odpravnine – šest plač v bruto znesku 75.800 evrov za nekdanjega guvernerja Jazbeca?! »Ker po pogodbi o zaposlitvi odpravnina mora biti izplačana,« poudarjajo v Banki Slovenije. In to kljub temu, da interni akti BS izrecno določajo, da članom sveta BS in delavcem s posebnimi pooblastili pravica do odpravnine, če so razrešeni, ker sami to zahtevajo, ne pripada. Predlagamo javno preverbo teh določil.
Zahtevamo, da se razkrije, kdo je podpisal individualno pogodbo z Jazbecem, da mu odpravnina pripada, »četudi se za odhod odloči sam«? Ne moremo si kaj, da si ne bi priklicali znanega Orwellovega rekla: »Vsi smo enaki, posebno nekateri.« Ne moremo si kaj, da ne bi pomislili, da bi se takšna čudaška praksa za pomembne vodilne ljudi BS pogumno nadaljevala, če ne bo ustrezno kaznovan podpisnik individualne pogodbe z Jazbecem!
Ocenjujemo, da je dejanje guvernerja Jazbeca glede odpravnine ne le skrajno zavržno, temveč tudi nezakonito, zato pozivamo vlado, da od BS zahteva pravno ukrepanje – tožbo za vrnitev odpravnine.
»Za normalno delovanje demokratične družbe je izjemno pomembno, da poleg napisanih upoštevamo tudi nenapisana pravila samoomejevanja. Če teh nenapisanih pravil ne upoštevamo, demokracija ne deluje, tudi če zakoni neposredno niso kršeni.«
Programski svet SINTEZA-KCD, Ljubljana, 26. 05. 2018

Posredovano tudi: Pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču, Predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu, Predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšca ter Banki Slovenije, Računskemu sodišču in Komisiji za preprečevanje korupcije.

1 thoughts on “Odpravnina Boštjanu Jazbecu

 1. Spoštovani !
  Odzivam se na v zadnjem mailu Sinteze pripeto prilogo z dne 26.5.2018 (Stališče Sinteze ob izplačani odpravnini nekdanjemu guvernerju Boštjanu Jazbecu). Primer je na moč podoben zadevi »Dimic« (Pahorjeva nekdanja »desna roka«, ki je ob odhodu na lastno odpoved prejela odpravnino). Zoper tako očitno zlorabo (koruptivno ravnanje z oškodovanjem javnih financ) ni tedaj ukrepal nihče, še najmanj Državno pravobranilstvo. No, skoraj nihče, saj sem kot angažiran državljan čutil potrebo po ukrepanju iz higienskih razlogov, ter dne 7.8.2015 vložil kazensko ovadbo zoper tedanjega predsednika Vlade RS in sedanjega Predsednika RS na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, saj je »dne 15.12.2008 v svojstvu predsednika Vlade Republike Slovenije podpisal Pogodbo o zaposlitvi za določen čas z javno uslužbenko mag. Simono Dimic, pri čemer je bila sklenjena Pogodba izrazito v korist javni uslužbenki in posledično v škodo delodajalcu, s čimer je proračunu Republike Slovenije v posledici nastala premoženjska škoda v znesku, ki ga je v delovnem sporu Delovno in socialno sodišče utemeljeno prisodilo javni uslužbenki, ovadeni pa bi kot dobro poučena oseba, obkrožena s številnimi (tudi pravnimi) svetovalci vedel ali bi moral vedeti, da je tako neuravnotežena in eni pogodbeni stranki naklonjena pogodba, katere sporna določba je bila tudi v nasprotju z veljavno delovnopravno oziroma uslužbensko zakonodajo, za Republiko Slovenijo oziroma njen proračun škodljiva, do škodljivih posledic za javne finance pa je na koncu tudi prišlo, pri čemer mu je verjetno šlo za to, da svoji uslužbenki ponudi karseda ugodne pogoje zaposlitve, s čimer je zavestno zlorabil svoj položaj v korist svoje dolgoletne sodelavke, takšno ravnanje pa vsebuje zakonske znake kaznivega dejanja…«.
  In kako se je končal pregon zoper Pahorja? Seveda z zavrženjem ovadbe, pri čemer me o tem kot ovaditelja niso niti obvestili, niti mi niso dovolili vpogleda v tožilski spis, saj naj ne bi bil oškodovanec, četudi sem prav to zatrjeval in dokazoval v ovadbi (oškodovani smo bili vsi davkoplačevalci). Z veliko zamudo sem (kot državljan in ne kot ovaditelj) prejel le anonimiziran sklep o zavrženju in to šele po intervenciji Urada informacijskega pooblaščenca, na podlagi moje zahteve po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
  Toliko o delovanju pravne države in politični higieni na tej strani Alp.
  Zelo pa me zanima odziv naslovnikov in pristojnih subjektov v zadevi Jazbec.
  Lep pozdrav in mnogo uspehov želim,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja