A-banka ali absurd abotnosti

žalostno – tragična resnična GLOSA

Dobro, kot že tolikokrat v zgodovini, so nas potegnili naši prijateljski pobratimi Evropejci, kaj ne? In po šestih letih od dogodka in »prodaje« slovenskih bank nam je ostala le še ena sama samcata bančica, ki jo ponosno kličemo A banka.

Tik pred zadnjim nameravanim »šenkom« prijateljskim in dobronamernim tujim kupcem je iz domačih logov završalo. Premieru se je zazdelo nekaj sumljivega in twitnil je SDH-ju, da naj še enkrat resno premisli o prodaji A banke. Takoj so mu vrnili sporočilo, da so bolj papeški od papeža in da ne morejo nič.

»Saj veste« se opravičujejo »zaveze EK, ki smo jih dolžni spoštovati in jih mi v SDH tudi brezpogojno spoštujemo. Ne bo šlo. Prodati je treba, če vlada, kot skupščina SDH prodaje ne prekliče.«

Pričakovano v vseh medijih dvignejo svoj modri glas tudi vse politične stranke. DESUS bi prodal, s penzijami bo že kako, SMC in SD bi premislila, Levica je odločno proti, za NSI in SDS so domač banke heretika, katere se je potrebno takoj znebiti.

Na, pa imamo nov gordijski vozel, ki je sicer povprečno bistremu lahko rešljiv.

Kako je prišlo do zaveze o prodaji 15 slovenskih podjetij, kamor smo naknadno iniciativno pritaknili še vse domače banke?

To nam pojasni zaslužni profesor dr. Glavič v analizi »Nezakonito uničevanje bank v slovenski lasti«, objavila SINTEZA-KCD 15.3.2016. Takole pravi:

»Decembra 2012 so ukinili Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) – delovati je začel Slovenski državni holding (SDH), seveda z drugim vodstvom. Marca 2013 je odhajajoča Janševa vlada izdala Uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, v kateri je potrdila prispevek sredstev imetnikov kapitalskih instrumentov banke k prestrukturiranju banke in določila kriterije za vplačilo v kapitalske instrumente banke.

Nova vlada Alenke Bratušek ZUKSB ni spremenila, temveč je junija 2013 Uredbo še zaostrila, tudi v primerjavi s kasnejšim Sporočilom EK: »Pred izvedbo ukrepov za povečanje osnovnega kapitala banke … se mora izguba banke pokriti v breme za to razpoložljivih … sredstev imetnikov kapitalskih instrumentov banke, ki se v skladu s pogodbeno podlago lahko uporabijo za kritje izgube banke.«

Na njen predlog je Državni zbor 21. 6. 2013 sprejel sklep o »odtujitvi« 15 podjetij, med njimi tudi NKBM.«

Dodatno »zavezo« za prodajo kar vseh slovenskih bank je kasneje podpisal in poslal v Bruselj dr. Čufer, ki je na TV izjavil nekako (po spominu) takole: »Menda sem res jaz to podpisal. Ne spomnim se več dobro.«

»Zaveza« o prodaji NLB se je pojavila v SKLEPU EVROPSKE KOMISIJE z dne 18. decembra 2013, o državni pomoči SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) – Prestrukturiranje NLB – Slovenija, ki jo Slovenija namerava odobriti Novi Ljubljanski banki d.d. (2014/535/EU) v prilogi, kjer je v točki (131) navedeno:
»Slovenija se zavezuje tudi, da bo svoj delež do […] % v NLB do […] odprodala vlagatelju, ki je neodvisen in ni povezan z Republiko Slovenijo. Ta odprodaja bo znatno zmanjšala zunanji vpliv na upravljanje in poslovne dejavnosti banke.«

Tako smo prišli do mesta, ko zaradi lažjega razumevanja, prestavimo diagram na nam poznano okolje, razumljivo vsem.

Kako je organiziran stanovanjski blok v primerjavi z državo?

Etažni lastniki so gospodarji in lastniki, ki odločajo o svoji skupni solastnini s pritiklinami na Zboru lastnikov. V državi so to poslanci Državnega zbora.

Lastniki zaupajo vodenje in upravljanje njihove lastnine upravniku. V državi je to vlada.

Upravnik sklene pogodbo za urejanje zelenice okrog bloka s specializiranim vrtnarskim podjetjem. To je v državi SDH.

Sodišče razsoja o skupni nepremičnini lastnikov, če ti ne poravnavajo svojih dolgov tretjim osebam. To je EK.

Ko razdelimo in pojasnimo vloge na primeru, vidimo kako nesrečno državo smo ustvarili, ko nihče ne ve kakšne so njegove pristojnosti in kaj mora delati.

Kdo lahko sklene, da lastniki prodajo nekomu funkcionalno zemljišče okrog bloka?

Seveda le Zbor lastnikov z večino določeno v statutu bloka.

V državi o odtujitvi državne lastnine, kar je političen sklep o prodaji državne banke, lahko sprejme le DZ. SDH je le transmisijski spak politične odgovornosti politikov.

Upravnik bloka mora izvajati sklepe Zbora lastnikov, ne glede na to, kaj ti sklenejo. Vlada za prodajo državnih bank potrebuje sklep DZ. Tega sklepa vlada ne more samovoljno spremeniti. Lahko pa DZ predlaga, glede na nova spoznanja, dokumente in dejstva, ki napotujejo DZ k spremembi že sprejetih sklepov.

Samo DZ lahko sprejme politični sklep, da se prodaja A banke ustavi.

DZ je suveren v Sloveniji. Tega mu ne more oporekati ne ECB, ne EK. Vlada pridobi s politično odločitvijo DZ vse atribute, da se EU mogočneži nad njo ne znašajo češ; uresničili smo suveren sklep DZ, v suvereni EU državi.

SDH je vrtnarsko podjetje, ki mora po nalogu upravnika (vlade) pripraviti okolico bloka za prodajo. Najbolj hecno je, da se upravnik in vrtnarsko podjetje prepirata, kdo naj posel ustavi. Prodaje ne more ustaviti ne upravnik-Vlada RS in ne vrtnarsko podjetje-SDH. To lahko stori le DZ s sprejetjem sklepa o ustavitvi prodaje A-banke.

Kdaj lahko sodišče, ki ga v našem primeru igra EK poseže v lastninsko pravico etažnih lastnikov?

Samo v primeru, če ti ne poravnajo svojih obveznosti proti tretjim osebam. V takem primeru sodišče (EK) izda odločbo o rubežu in določi izterjevalca, ki v skrajnem primeru proda nepremičnino dolžnika ter poplača njegov dolg in stroške.

Ali je bila Slovenija komu kaj dolžna, da se je EK poslužila tako drastičnih metod? NE!

So EU oz EK ali ECB Sloveniji kaj posodili, da bi na tej osnovi lahko EK zahtevala »zaveze«, da sme lastnik dokapitalizirati svojo lastnino. Odgovor je: NE!

Še več; sodnik EK na prošnje lastnika banke, da bi banko dokapitaliziral sploh ni odgovarjala.

S svojimi ukrepi, direktivami in odločbami -tako različnimi po posameznih državah EU – definira EK etatistični, centralno dirigirani, zlagani in protekcionistični trg, ki ga v nasprotju z EU zakonodajo in pravili EK sama izkrivlja z ustvarjanjem neravnovesij.

Če ste pozorno prebrali tale zapis ste pri citiranju dr. Glaviča opazili, da je DZ leta 2013 sprejel le sklep o prodaji 15 podjetij med katerimi je bila tudi NKBM. Kdo in kdaj je sprejel »zaveze« nasproti EK, da se morajo prodati vse slovenske banke? DZ? Ali res, kdaj in s katerim sklepom?

Ali Vlada RS tak sklep o prodaji Abanke od DZ ima?

PS: Vprašanje: Ali upravnik bloka in pogodbeni vrtnar smeta prodati zelenico okrog bloka, če zbor lastnikov z zadostno večino takega sklepa o prodaji ni sprejel?

Če se izkaže, da gre za prodajo brez sklepa lastnikov (DZ) je to kaznivo dejanje za katero prodajalec kazensko in odškodninsko odgovarja po slovenski zakonodaji.

Boris Jazbec, 12.6.2019

4 thoughts on “A-banka ali absurd abotnosti

 1. Dajte na svetlo svoje prihranke in kupite banko. NKB Maribor je dragocena izkušnja, kako je država prijazna in naklonjena državljanom in kako se zavzema za nacionalni interes!

 2. Zdravo!

  Sporočimo jasno in glasno:
  PODPIRAMO POMISLEKE PREDSEDNIKA VLADE V ZVEZI S PRODAJO A-BANKE IN NAJ TO PRODAJO (KONČNO, VSAJ TO…) VLADA ALI DRŽAVNI ZBOR ALI… USTAVI!
  EU in njene institucije pa naj se organizirajo tako, da bodo delovale v korist večine državljanov evropskih držav in v korist narave!

  Milan Bajželj

 3. Spoštovani kolegi iz Sinteze !
  Ko se je kar nekaj bivših poslovodnih delavcev, predvsem inženirjev, pravnikov in ekonomistov posvetovalo, kako bi lahko rešili, če ne gre drugače, prodajo Abanke s tem, da organizirano svoja denarna sredstva, torej prihranke, sredstva podjetij in drugih gospodarskih subjektov, dvignemo iz te banke in prenesemo na eno izmed dosedaj dobro delujočih manjših bank. Pred tem pa je potrebno urediti vse zakonsko določen formalnosti, da lahko to dosežemo. Po tej akciji, pa lahko “novi lastniki” pričnejo razmišljati, kako bodo “gospodarili” z izpraznjeno Abanko. Ker so člani Sinteze tudi zelo dobri strokovnjaki, menimo, da bi bila takšna akcija zelo umestna in lahko izvedljiva ! Ta predlog proučite in ga, če je treba predočite tudi predsedniku vlade !
  S spoštovanjem !
  Robert J., univ.dipl.inž.

 4. Prodaja Abanke!
  Ali ni škoda toliko dragih postopkov in plačevati toliko “dragocenih” birokratov???
  Ali ne bi bilo bolj enostavno prodati celo Slovenijo kar v enem komadu???
  Bravo – samostojna, demokratična, pravna in socialna država Republika Slovenija!!!
  Živko Rus

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja