Svet-DT je organizirana državljanska pobuda

Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir (Svet) je nastal kot organizirana državljanska pobuda z namenom, 1)da bo pri izgradnji ustreznejše železniške povezave Kopra s srednjeevropskim zaledjem lahko tudi civilna družba vplivala na sprejemanje optimalnih rešitev in 2)da bo z ustreznim, strokovnim in poglobljenim nadzorom trajno deloval v smeri preprečevanja neupravičenega in nepreglednega trošenje javnega denarja. Svet, ki je neodvisen in samostojno delujoč civilnodružbeni organ, lahko izvršuje svoje poslanstvo zgolj s pomočjo javnosti, kateri preko medijev redno posreduje ugotovitve in preverjene informacije. Ugotovitve Sveta pa so, žal, slabe. Celoten projekt vlada in njene inštitucije vodi nepregledno, z neupoštevanjem številnih predpisov in zlasti z neupoštevanjem modrosti »dobrega gospodarja«.
A do sedaj so odgovorni vse te ugotovitve ignorirali in pomembna vprašanja, ki jih zastavlja  organizirana državljanska pobuda ostajajo neodgovorjena: Zakaj je DRI ocenjeni strošek gradnje povečal z 800 milijonov na 1,4 milijarde evrov? Kakšna je prava investicijska vrednost in kako se bo investicija financirala? Zakaj vlada dopušča, da njen minister in njegovi načrtovalci ne upoštevajo sklepov Računskega sodišča? Nekaj mora biti hudo narobe, da se javnim uslužbencem ne zdi vredno niti prisluhniti, niti odgovarjati.

Član Sveta, Jože P. Damijan, priznani profesor ekonomske fakultete in predstojnik Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje, z nespornim ugledom kreativnega kritika gospodarskega upravljanja države, je skupaj s skupino verodostojnih ekspertov (vsi so člani Sveta) v Sobotni prilogi (28.1.2017) objavil obširen članek o ugotovitvah ekspertnih skupin o tem velikem državnem projektu. Članek je bil objavljen pod naslovom »Drugi tir je mogoče zgraditi bistveno ceneje, če le upoštevamo standarde stroke«. Nekaj dni za tem je Svet organiziral javni posvet, na katerem so eksperti gradbenih, prostorskih, pravnih in ekonomskih ved pred polno dvorano z argumenti dokazali, da je Drugi tir mogoče zgraditi bistveno ceneje, če le upoštevamo standarde stroke. O predstavitvi rezultatov analize Sveta so poročali dobesedno vsi mediji. A ne predsednik vlade, ne minister, ne vodstva odgovornih inštitucij niso začutili potrebe po verodostojnem odgovoru. Kako je to mogoče v razviti, demokratični družbi?

Civilna oz. državljanska pobuda je posebna oblika neposrednega in samo-organiziranega državljanskega prizadevanja za vplivanje na politični proces predstavniške demokracije. Uspešnost tega prizadevanja je v prvi vrsti odvisna od tega, koliko uspe taki pobudi pritegniti pozornost javnosti in pridobiti njeno podporo. To lahko pridobi z javnim delovanjem, v katerem izkaže, da se zavzema za demokratične vrednote kot so obče dobro, javnost, vključenost, transparentnost, odgovornost, polaganje računov, racionalnost, itd.,

Svet je organizirana državljanska pobuda z ustrezno medijsko pozornostjo in podporo javnosti, a do sedaj se na to pobudo in njene ugotovitve še ni odzvala; ne vlada, ne ministrstva, ne institucije, ki projekt načrtujejo in vodijo in so za nepravilnosti tudi odgovorne. Gre torej za vprašanje, kako državljanskim pobudam omogočiti, da pravočasno (ex ante) obravnavajo in kritično preverjajo velike državne projekte. V svetu je že poznanih kar nekaj institucionaliziranih organizacijskih oblik, na primer: državljanske porote v ZDA in VB, načrtovalne celice v Nemčiji, konsenzne konference na Danskem, državljanski zbori v Kanadi in Avstraliji, Fishkinova posvetovalna anketa, pa Nacionalna komisija za javno razpravo, ki ima po zakonu status neodvisnega upravnega organa, itd.

Tudi v Sloveniji moramo razmisliti o ustrezni ureditvi tega področja saj gre za velike stvari. Gre za velik denar, gre za upravljanje države in gre za oženje prostora »podmiznemu« dogovarjanju z izrazitim korupcijskim tveganjem. Potrebno je institucionalizirati ustrezne organizacijske oblike državljanskih pobud, ki bodo lahko sproti in vnaprej preverjale in preprečevale hude napake in/ali zlorabe.

Miroslav Marc, član Sveta-DT, 11.2.2017

4 odzivov na Svet-DT je organizirana državljanska pobuda

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.