NOVICE IN OBVESTILA

Ciklus posvetov:
PRIPRAVITI SLOVENIJO NA PRIHODNOST

Z novim ciklusom posvetov želimo pripraviti argumentirana priporočila za konkretne ukrepe, ki bi jih slovenska družba morala sprejeti za nov razvojni zagon.
Po vsakem posvetu bomo skupaj s sodelujočimi eksperti oblikovali ZAKLJUČKE in jih posredovali medijem ter vladi za ukrepanje.

Ob spoznanju, da bo le nova ekonomija dala tudi boljše zaposlitvene možnosti, bomo na prvem posvetu iz tega ciklusa poizkušali opredeliti potrebne ukrepe za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za inovativno podjetništvo. Sodelovali bodo: dr. Marko Jaklič, Bećir Kečanović, dr. Andrej Rus, Jadranka Vesel, mag. Urban Mrak, mag. Tadej Horvat in Andraž Tori.

Vabljeni v torek, 27.5.2014 ob 14. uri v dvorano Državnega sveta na POSVET:

Podporno okolje za inovativno podjetništvo

Vabilo na skupni razgovor o KCD

V obstoječem razmerju sil zastavljenih ciljev ne moremo uresničiti kot posamezniki ali posamezne skupine in prav tako ne kot politični outsaidarji brez »svojih« predstavnikov v DZ. Vsi se zavedamo, kako pomemben je naš čas in sodelovanje, saj konkurenca v političnem prostoru najprej izloči tiste, ki ne znajo sodelovati in se povezovati.

!Za skupen nastop na naslednjih parlamentarnih in evropskih volitvah!

Spoštovani,

V iniciativnem odboru, ki ga vodimo sodelavci Sinteze, po opravljenem prvem krogu individualnih pogovorov z zainteresiranimi vstajniškimi skupinami, zunajparlamentarnimi strankami in društvi ugotavljamo, da je v teh razgovorih dosežena visoka stopnja soglasja o tem, da je dozorel čas za skupen sestanek, ki ga načrtujemo v drugem tednu novembra.

Pokazalo se je, da nas povezujejo skupni cilji: spremeniti sedanjo politično prakso, ki interese strank in posameznikov postavlja pred interese družbe in naroda; vzpostaviti učinkovitejši pravni red, ki bo sankcioniral prisvajanje in plenjenje; državljanom zagotoviti delo in socialno varnost; ter bistveno izboljšati upravljanje z državo, državno oz. javno lastnino, naravnimi dobrinami in okoljem.

V prvem krogu smo opravili individualne razgovore z osmimi vstajniškimi skupinami in štirimi neparlamentarnimi strankami. Na predvideni skupni razgovor pa želimo povabiti tudi ostale vstajniške skupine, ki premorejo moč tudi graditve (ne le rušenja) in tiste novonastale ali nastajajoče stranke, ki so blizu ali izhajajo iz vstajniških vsebin, pa jih v prvem (individualnem) krogu nismo uspeli doseči. Zato vabimo vse organizirane skupine, ki to želijo, da na svojih organih razpravljajo in če se odločijo za sodelovanje, imenujejo po dva predstavnika, ki bosta sodelovala na omenjenem sestanku. Sklep organa z imenoma pošljite do 28.10.2013 na naslov:   koalicija@t-2.net.

Namen sestanka je, da po potrebi še enkrat pretresemo modalitete povezovanja in skupnega nastopa v slovenskem političnem prostoru in na prihajajočih volitvah.

.

Poslanci civilne družbe

Vsebina, namen in cilji

Ustvariti pogoje za spodobno Slovenijo, ki bo upravljana učinkovito in v skupno dobro. Pot k temu cilju je izvolitev dovolj velikega števila uglednih in sposobnih poslancev, ki bodo delovali in odločali po visokih strokovnih in moralno-etičnih standardih in ne po strankarski ali koalicijski disciplini.
S tem se bo tudi parlament osvobodil podreditve vladajoči koaliciji in bo lahko imenoval kompetentno vlado, ki mu bo odgovorna.
To je lahko začetek procesa pozitivne kadrovske selekcije,
kar je osnova za dvig kakovosti upravljanja države in celotne družbe.

Koalicija civilne družbe – DOKUMENTI 

 .

.

Svetovni ETOS

petek, 12. april 2013 v Cankarjev domu
KAKO OČISTITI IN POMLADITI SLOVENSKO DRUŽBO?
dr. Matija Kovačič (SINTEZA) bo v predavanju
ETIČNI VIDIK PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE
predstavil projekt Poslanci civilne družbe (stran 16)

_._

Sašo Hribar – Radio GA GA

_ . _

MANIFEST ZA SPODOBNO SLOVENIJO

_ . _

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Nevladna organizacija Umanotera v podporo pozivu za zeleni razvojni preboj vodi kampanjo s spletno peticijo na portalu za aktivno državljanstvo Tretji člen in vabi slovenska podjetja in organizacije, da se kampanji pridružijo in s tem okrepijo poziv tako, da ga vlada ne bo mogla preslišati.

_ . _

Kolega dr. Marko Pavliha nas je opozoril na Uvodnik v reviji SODOBNOST

Od države k prav(n)i domovini

Neznosna izmuzljivost (ne)pravne države

_ . _

Razprave o razlogih za razsulo!

V pripravi je knjiga več avtorjev, ki jo ureja prof. dr. Boštjan M. Zupančič

TRETJA OD SUHIH KRAV

“Gospodarska kriza se poglablja; ljudje so nezaposleni, hudo prikrajšani; pravni red je neumen nered; police politične samopostrežbe so prazne; demokracija je poligon za manipuliranje z javnim mnenjem; snobizem je, elite ni, korupcija je; vrednot ni več.”

_ . _

Društvo Integriteta vabi na okroglo mizo

Pasti nepremišljenega sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih postopkih in posledice za nacionalni sistem integritete.
v četrtek, 25.10.2012 ob 14 uri
v Grand Hotelu Union v Ljubljani

 

Posvet-3

Kaj mora Slovenija storiti za izhod iz krize in
kako zagotoviti družbeno in gospodarsko rast ?

Javnosti želimo posredovati sporočilo, da obstoječi model družbene in gospodarske ureditve ni edini, niti najboljši, ter da kriza je obvladljiva, le lotiti se je moramo drugače, kot to počnemo doslej.

Vabilo

Vabilo vplivnim predstavnikom politike, vlade, gospodarstva in sindikatov

 Posvet bo 18.10.2012 ob 14. uri v dvorani Državnega sveta

Ker na posvet ne morem priti, bi rad prenesel naslednje opozorilo v obliki vprašanja za govornike:
Prof. Porter je leta 1990 imel prav, ko je opozoril, da prehajamo v četrto fazo – od konkuriranja na osnovi lastništva naravnih virov preko konkuriranja z investicijami in konkuriranja z inovacijami v družbo izobilja. Le-ta je krasna in slepa ulica, ker ljudi razvadi in jim odvzame ambicije delati, kaj šele garati, saj vse, kar se da kupiti in štejejo za potrebno, imajo. Krepi se kult prostega časa in lenarjenja…. več…

 

 

 

Zaradi širine tematike in z namenom širiti prostor za razpravo smo se odločili, da posvet o slabem upravljanju delimo v več nadaljevanj.

 

Posvet-2:
Slabo upravljanje je vzrok za globino krize

torek, 12. junija 2012 ob 9:30 uri v dvorani Državnega sveta

Gospodarska in družbena kriza v Sloveniji se poglablja in je hujša kot v primerljivih evropskih državah. Eden osnovnih vzrokov je trajno slabo upravljanje države, ki je brez jasne razvojne strategije.
Prevladujejo partitokratski interesi na škodo interesov prebivalstva.
V okviru neoliberalnega modela ne bo mogoče najti trajnejše rešitve.
Ob iskanju izhoda iz vsesplošne krize je potrebno razviti tudi vizijo »radikalno drugačnega družbenega reda« (Fredric Jameson).

S posvetom želimo prispevati k oblikovanju alternativne socialno pravičnejše in upravljavsko uspešnejše družbene ureditve z bolj učinkovito razvojno vizijo.

Z izbranimi uvodničarji bomo iskali odgovore na vprašanje:
Kako spremeniti okolje in pogoje za uspešnejše
upravljanje države in njenega premoženja ?
Kaj pomeni Bučarjev klic, da brez »Brez svobode poslanca ni parlamenta« ?
Bo potrebno parlamentarni sistem zamenjati s predsedniškim?

Posvet-1:  Etika in vrednote v politiki

V gibanju SINTEZA smo si zastavili visoke in dolgoročne cilje.  Z našim delovanjem želimo doprinesti k prenovi družbenih odnosov v smeri socialno pravične, gospodarsko uspešne in humane družbe, temelječe na spoštovanju človeškega dostojanstva vseh ljudi. Ena od oblik delovanja je tudi izvedba posvetov o perečih družbenih vprašanjih, na katerih želimo iskati predvsem odgovore na vprašanje KAJ je potrebno storiti in KAKO doseči premik v smeri želenega cilja.

Zato bomo dne, 13. februarja 2012, ob 12 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana organizirali posvet
»Etika in družbene vrednote v politiki«

Skupaj z uvodničarji (prof. dr. Tine Hribar, prof.dr. Janko Prunk, dr. Spomenka Hribar, prof. Peter Kovačič-Peršin, prof. dr. Matjaž Mulej in prof. dr. Vojko Potočan) bomo iskali odgovor na vprašanje:
Kako v dejanski politični oblastni strukturi doseči sanacijo politike in upravljanja države ter kako  preiti na višjo, kakovostnejšo raven ?

Ustanovitev gibanja za družbeno prenovo – SINTEZA

Razmere v Sloveniji so politično, gospodarsko, razvojno in socialno skrajno zaostrene.

Z namenom in ciljem, da aktivno in odločno posežemo v družbeno dogajanje in prispevamo k pravičnejšemu ter ljudem in okolju prijaznejšemu razvoju na vseh področjih dela in življenja smo začeli gibanje za družbeno prenovo.

Osnutek programa smo izdelali v marcu 2011

Ustanovni sestanek iniciativne skupine smo imeli 1.8.2011

Programski dokument smo sprejeli v oktobru 2011

Povezovalno-informativna spletna stran je začela delovati v oktobru 2011

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja