Tribuna v CD

TRIDESET NEODVISNIH POSLANCEV ZA SPODOBNO SLOVENIJO

Jure Apih je v imenu gibanja za družbeno prenovo SINTEZA na Tribuni Društva slovenskih pisateljev v Cankarjevem domu, 31.1.2013 predstavil projekt “NEODVISI POSLANCI”.

Spoštovani,
Pobuda, ki bi vam jo rad predstavil, je nastala najprej v okviru gibanja SINTEZA, ki že polni dve leti organizira posvetovanja, iskanja in soočanja mnenj in idej o nujni prenovi Slovenije. Ne borimo se za oblast, v nobeni politični konstelaciji se ne vidimo, za noben položaj, ne danes, ne v prihodnje, si ne prizadevamo.

Resnično bistvo nezadovoljstva, ki se vse bolj neustavljivo razliva po slovenskih ulicah ni le katastrofalno upravljanje države, sistemska korupcija, zaton pravne države in marionetni parlament temveč globok etični propad političnih in podjetniških elit. Naša ključna zahteva je SPODOBNA SLOVENIJA, država, v kateri nas ne bo sram oblasti, v kateri etika ne bo le beseda temveč genski zapis, kjer se bomo tudi z najresnejšimi problemi spoprijemali spoštljivo, odgovorno in spodobno do vseh.

Protestno gibanje ni vstaja levice z desnimi ekstremisti na čelu. Spodobnejšo Slovenijo hočemo državljani vseh političnih prepričanj in interesov. Spodobnost, etičnost lastne države je skupna težnja in najmanjši skupni imenovalec. Revolucije se ne gremo, ustave ne rušimo!
– Naše prvo spoznanje, prepričanje pravzaprav je bilo, da je naš ključni problem neprimerno upravljanje države.
– Drugo, usodnejše spoznanje je, da slabo upravljanje ni le strokovni in kadrovski problem, temveč globoko etični, saj se pravi vzrok večine neprimernih odločanj in upravljanj skriva v njihovi problematični etični motiviranosti.
– Tretje, najbolj usodno spoznanje pa je, da nas noben izključno strankarsko strukturiran parlament ne bo izvlekel iz gospodarske in moralne krize.
Hram slovenske demokracije ni več najuglednejša institucija, parlamentarne volitve pa ne najvišja demonstracija narodove suverenosti. Brez zakonodajnih ali celo ustavnih sprememb, ki jih ne bo, se tudi v prihodnje ne bomo izognili delegiranju ženinih sestričen ali bratovih prijatlov, poslušnih in delegiranih kolesc strankarskih glasovalnih mašin. Poslanec, ki je po ustavi neodvisen in ne odgovarja nikomur, še lastnim volivcem pravzaprav ne, je še kako odvisen od vodstva stranke, ki ga uvršča na volilni seznam, ki mu dirigira stališča in glasovanja in brez katere zaupanja ga več ni.
Posledica je, da po vsakih volitvah iz parlamenta izginjajo pokončni in svobodni predstavniki ljudstva, in da jih je vsakič manj, ki so se iz iskrenih ambicij in poštenih, odgovornih stališč pripravljeni udinjati strankarskim birokratom.

Ko si bo narod zares pisal sodbo sam, bo tudi sam izbiral in delegiral kandidate, ki jih pozna in jim zaupa. Slovenci imamo dovolj pokončnih, sposobnih in odgovornih ljudi, ki bi jim zaupali, da bi nas uspešno predstavljali, vendar jih poslanski status in privilegiji prav nič ne zanimajo.
Poslanstvo civilnih gibanj, ki jih ne združuje težnja po oblasti temveč odgovornost za prihodnost države, kakršno prepuščamo naslednjim rodovom, je da poiščejo, izzovejo, izberejo, motivirajo prepričajo trideseterico poznanih in priznanih, uveljavljenih in uglednih, kredibilnih kandidatk in kandidatov, s katerimi skupno zmagamo na naslednjih volitvah. Ob vse globljem nezaupanju in razočaranju v vlado, stranke in parlament bodo imela poznana in ugledna imena neodvisnih kandidatov na volilnih listkih zanesljivo prednost pred večinoma manj ali sploh neznanimi udi političnih strank.

Trideset neodvisnih poslancev, ki jih civilna gibanja pridobijo, volivci pa izberejo v parlament, lahko spremene podobo in prihodnost Slovenije. Njihov kapital so poštenje, treznost, odprtost, neomadeževanost in modrost. Če so zares neodvisni, drugega skupnega programa niti ne morejo imeti. ZA SPODOBNO SLOVENIJO je njihovo edino geslo in zaveza. Vse ideje, programi, zakoni, ki naj bi jih bodoči parlament sprejel, bodo morali najprej prepričati korpus neodvisnih poslancev. Brez njihove večinske podpore pač ne bo šlo. Noben partijski glasovalni aparat jih ne bo mogel povoziti. Demokracija in interes ljudstva se bosta hkrati s spodobnostjo vrnila v parlament.

Dvajset delujočih civilnih gibanj že organizira koordinacijski odbor, ki bo prevzel usklajevanje in vodenje vseh aktivnosti organizacije, promocije, nabora, verifikacije, končnega izbora in kandidiranja neodvisnih poslancev v vseh volilnih enotah.

Posnetek nastopa Jureta Apiha v CD  –  od začetka do 04:40 min.

1 thoughts on “Tribuna v CD

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja