Stališče Sinteze-KCD o gradnji železniške povezave Divača-Koper

Spoštovana Jure Leben, MzI in Metod Dragonja, 2TDK
Pošiljamo vama Stališče Programskega sveta SINTEZE-KCD o gradnji železniške povezave Divača – Koper, ki smo ga oblikovali po pogovorih s predstavniki 2TDK in Slovenskih železnic, upoštevali pa smo tudi nekatera stališča drugih subjektov CD, ki se obračajo na nas s svojimi vprašanji, predlogi in zahtevami.
Posebej pa želimo izpostaviti tri aktivnosti, ki so po naše trenutno na kritični poti izvajanja projekta:
1.  Projekt se lahko izvaja z ali brez spornega Zakona;
2. Med potencialne so-investicijske partnerje bi bilo smiselno pritegniti tudi Slovenske železnice in Luko Koper, ki jih bo sicer udeležba tretjega poslovno najbolj prizadela;
3. Izjemnega pomena je hitra pridobitev soglasja MOPa (ARSO) in gradbeno dovoljenje za vse tunele v polnem profilu.

Zadeva: Stališče Sinteze-KCD o gradnji železniške povezave Divača-Koper

V normalnih družbah so nacionalni cilji praviloma pred interesi in cilji posameznih političnih strank. V strankokracijah pa razne politične stranke svoj prioritetni interes, priti na oblast, postavljajo pred nacionalne cilje. Še več, pogosto prav pomembne nacionalne projekte uporabljajo za svoje politične igre, jih s tem jemljejo za talce svojih parcialnih interesov in zavirajo njihovo realizacijo. Ocenjujemo, da se to dogaja tudi s projektom »Drugi tir«.
V SINTEZI-KCD ponovno opozarjamo vse pristojne, da je takojšen pričetek gradnje nove dvotirne železniške povezave med Divačo in Koprom projekt primarnega nacionalnega interesa tako z gospodarskega kot z okoljevarstvenega vidika. To je navsezadnje potrdil tudi referendum, na katerem so državljani Slovenije, ki so se ga udeležili, projekt prepričljivo podprli.
Če so medtem nekatera določila referendumske zakonodaje kvalificirana kot ustavno sporna, to po našem mnenju projekta izgradnje nove dvotirne železniške povezave slovenskega pristanišča z zaledjem ne zadeva in ga ne sme zavreti.
V SINTEZI-KCD smo prepričani, da je vlada RS sposobna in dolžna takoj začeti z gradnjo te železniške infrastrukture, z ali brez spornega zakona, torej na klasičen način, tako, da gradnjo vodi njen pristojni organ. Pri tem mora gradnja potekati po principih, h katerim se je vlada zavezala z javnimi obljubami: da bo to gradnja dvotirne proge, da bo potekala po revidiranem finančnem programu, da jo bo vodila transparentno in da noben morebitni soinvestitor z udeležbo pri sofinanciranju projekta ne bo pridobil izrednih finančnih oz. upravljavskih bonitet ali prednosti na škodo slovenskih operaterjev, obenem pa bo zagotovila ustrezen strokovni in javni nadzor izvajanja projekta.
V SINTEZI-KCD zato pozivamo vse odgovorne institucije in vse državljane, da omogočijo in podprejo čim hitrejši začetek izvajanja tega nacionalno tako pomembnega projekta ter vlado, da v skladu z javno podanimi zavezami gradnjo čimprej začne transparentno izvajati.
Programski svet SINTEZA-KCD, 7.2.2018

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja