Spoštovani g. Cerar, nimate prav!

Spoštovani g Premier, vaša izhodiščna postavka, da je Vlada lastnik Luke Koper, je v osnovi zgrešena. Državna lastnina je last državljanov, državna podjetja so last državljanov, ne Vlade! Vlada je upravitelj državne lastnine in državnih podjetij. To vlogo ste dobili z izborom na volitvah, toda z zavezo, da boste s to lastnino in s temi podjetji upravljali skrbneje in bolje, kot so prejšnje vlade, predvsem pa bolj pošteno in v skladu z veljavno zakonodajo.
Spora v Luki niso povzročili delavci, temveč SDH. V SINTEZI-KCD smo vas pravočasno opozorili, da ravnanje SDH in g Jazbeca ni korektno in da vodi v konflikte, destabilizacijo družbe ali celo v izredne razmere. Kako se je lahko zgodilo, da se samo dva dni po vašem obisku, ko ste upravi Luke izrekli vsa priznanja za uspehe, pojavil g. Jazbec z zahtevo po obglavitvi Nadzornega sveta Luke, vaš minister in državni sekretar pa sta ga aktivno podprla? So bile vaše pohvale na obisku v Luki zlagane – ali pa nekdo drug dirigira vaši Vladi, kaj mora storiti? Ob svoji priznani inteligenci se nedvomno dobro zavedate, da so bili predstavljeni argumenti za zamenjavo NS čisto prodajanje megle.
Posebej smešno je prepoudarjanje škode, ki nastaja z blokado Luke. Seveda nastaja škoda (zanjo je v celoti odgovoren SDH!), toda ta škoda ni niti približno tako velika, kot je bila, ko je vaš uradnik »zamudil« pri predaji dokumentov ali kot so stroški za izgubljene tožbe na ESČP. Da o škodi, ki nastaja v zdravstvu zaradi slabega vodenja kliničnih centrov in bolnic sploh ne govorimo! Zakaj tam ne zahtevate, da krivci poravnajo nastalo škodo?!
Zdaj smo, kjer smo: v godlji, ki jo je povzročil g Jazbec. Pa očitno ne sam, temveč omrežje za njim, ki je vašega ministra g Gašperšiča v nekaj mesecih prepričalo, da je izvedel »salto mortale«, odstopil od svojega prepričanja, da drugi tir ni potreben, in ga prisililo, da ustanavlja sumljivo slamnato podjetje za gradnjo drugega tira.
Svetujem, da se mirno odpravite v Luko Koper, se usedete z delavci in jim za uvod poveste enega od svojih odličnih predvolilnih govorov. Prepričan sem, da vam bodo prisluhnili. In to bo dober začetek za pogovor o tem, kako rešiti nastale razmere. Z grožnjami prav gotovo ne. Ne pozabite, da nas je za delavci Luke Koper na sto tisoče državljanov-volivcev!
Emil Milan Pintar, SINTEZA-KCD, 2.7.2016

4 thoughts on “Spoštovani g. Cerar, nimate prav!

 1. Nekaj prejetih komentarjev:
  Igor K.:
  Seveda nima prav. Huje, živi v grdi zablodi. Je dobro povedal eden govorcev na protestu v Kopru: “Vaš nadzorni svet, nadzorni svet vlade RS smo državljani Slovenije!” Tudi v času med volitvami. Še zlasti zato, ker nam skušajo vsiliti kot nekaj normalnega prakso laganja v politiki, seveda predvsem pred volitvami. (Naj prebere enega svojih predvolilnih govorov je zato odličen namig.) Cerar se obnaša, govori kot lastnik in gospodar in ne kot javni uslužbenec (accauntable public servant), ki upravlja z državo v našem imenu, v imenu državljanov. Takemu govoru lahko sledi samo še nastop vojske. In vstaja. Njegovo oblastniško izzivanje namreč ne more povzročiti drugega kot eskalacijo. Tako se govori sužnjem in sovražnikom in ne državljanom, ki ji predsednik vlade nepristransko zastopa. V prejšnjem sistemu se je tako nagovarjalo disidente različnih vrst. Žal Cerar ni osamljen. Tudi Jazbec, Gašperšič in Dragonja niso izjeme. Uradništvu se vztrajno vceplja tako politično zblojeno ideologijo. Gre za politično kulturo, ki jo krepijo tudi navade EU-ja. Trend je civilizacijska in politično regresija, konceptualna zabloda o tem kaj je in čemu služi država. S takim protidemokratičnim konceptom nas posiljujejo v imenu neoliberalne ideologije. Vse zato, da bi državo zreducirali v ekskluzivni instrument globaliziranega kapitala. Prav to spodbuja populizme vseh vrst. Tudi Brexit. In prav zato menda v Luki Koper gre.
  Andraž T.:
  Vse od osamosvojitve dalje slovenska politika in pravna stroka povsem napačno razume in razlaga ustavni koncept lastnine, kadar se kot “formalni lastnik” pojavlja država.
  V praksi se to nerazumevanje odraža tudi kot nenehno in vse večje zlorabljanje ustavnega koncepta lastnine in javne oblasti v vlogi formalnega lastnika.
  Ustavnopravna razlaga je v tem primeru in vseh podobnih primerih ista, kot za primer ROG-a. Kakšno je pravilno razumevanje tega vprašanja sem za primer ROG-a kratko in strnjeno pojasnil
  v zadnji številki Mladine.
  http://www.mladina.si/175119/kaj-sploh-je-lastnina/
  Žal tega tudi sodnice in sodniki slovenskega sodstva ne razumejo, zato to ves čas in (kot se zdi) vse bolj dopuščajo. Pa ne bi smeli. Javna oblast v funkciji formalnega lastnika res počne, kar se ji zljubi, z lastninskimi upravičenji in se pri tem ne ozira na javni interes, občo korist in funkcijo javnega dobra. Opozarjati na to in protestirati proti temu zato pomeni še enega izmed težko preštevnih krikov v puščavi.
  Sicer pa je to razumljivo in nedvoumno pojasnjeno v knjigi “Komentar Ustave Republike Slovenije”, pri členih 33., 60. in 67.
  Silvester K.:
  Gospod predsednik vlade, Vaš minister Gašperšič je te dni izjavil, da se ne počuti odgovornega za kadrovanje nadzornikovo v Luki Koper, ker pri zamenjavi nadzornikov in izboru novih ni sodeloval. Lepo in prav bibilo, da politika ne bi sodeluje pri kadrovanju v državnih podtjetjih. Vendar, vi in vaši ministri ste še kako odgovorni, da pristojni organi, ki kadrujejo člane organov upravljanja v državnih podjetjih, ta so last nas državljanov, kadrujejo v skladu z našim interesom. Ta pa ni, da upravljalci izčrpavamo podjetja, znižujejo plače, kapital in dobičke odpeljejo v davčne oaze ali v neka druga zasebna podjetja, pač pa, da se naša podjetja razvijajo, da v njih vladajo človeški odnosi, sodelovanje in medsebojno spoštovanje, resnica in pravica.
  Gospod Cerar! Vsak, ki ne vidi stvari samo s svojim egom, ki zna prisluhniti svojemu srcu in vidi s svojo dušo ve, da je politična oblast v celotni Evropski skupnosti podrejena in v službi svetovne finančne industrije. Popolnoma se zavedam, da je bila ustanovitev SDH, res izpeljana v »demokratičnem« procesu, zahteva finančnih oligarhov, da nam po »zakoniti in demokratični« poti pokradejo še to zadnje, kar je ostalo od lastninjenja in velike bančne luknje. V bistvo bo finančna industrija lastninila to, kar je še ostalo z denarjem, ki je odtekel na tuje račune in pri nas povzročil črno bančno luknjo. Zato je tudi povsem razumljivo to, kar počne ta inštitucija in vaša vlada, pri kadrovanju in vseh drugih procesih v državnih podtjetjih, izključno v interesu finančne industrije in zato v nasprotju z interesom nas državljanov. Tudi, če nekateri trdijo, da sta lahko ta interesa kapitala in državljanov v sozvočju, je to le dogma neoliberalne religije.
  Vi in vaš minister sta odgovorna, da Slovenski državni holding upravlja z našo lastnino v skladu z našimi interesi. Ministrova in vaša odgovornost ni oprana, če izjavite, da nista sodelovala pri kadrovanju nadzornikov v Luki Koper. Odgovorna sta še bolj, če dopuščata, da se odslavljajo ljudje, ki delajo v interesu zaposlenih in državljanov in kadrujejo taki, ki so pripravljeni dosledno in poslušno služiti interesom kapitala.
  Vstala je Primorska in vstala bo Slovenija in se uprla vsiljeni ideologiji kapitala in domači politiki, ki mu služi!

 2. Tao vodenja pravi: “Vodja, ki je osredotočen in prizemljen, lahko dela s prenapetimi ljudmi in v težavnih skupinskih situacijah brez negativnih posledic.”
  Potem ko je predsednik Vlade grobo zavrnil delavce Luke, je smiselno pozvati ga, da odgovori državljanom. Ponavljajo se laži o tem, da Vlada namerava prodati Luko Koper, pravi. Ampak kako naj drugače razumemo kar je zapisano v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države na strani 75 in kar je v svojem pojasnilu 29.6.2016 zapisal minister Gašperčič.
  Strategija: “Družba ima v lasti pomemben delež pristaniške infrastrukture (na območju tovornega pristanišča Koper), saj je država v času lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v kapital Luke Koper vložila stvarni vložek, ki je v naravi predstavljal javno in nejavno pristaniško infrastrukturo, razen zemljišč, pristaniškega akvatorija in operativnih obal. Družba v skladu s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečieno besedilo, 88/10 in 59/11), Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13 in 25/14) ter Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture (št. 2411-08-80011 z dne 8. 9. 2008) opravlja pomembno javno službo, ki postavlja družbo v vlogo t. i. pristaniške uprave (Port Authority). V primeru odločitve, da bi se družbo uvrstilo v program morebitne prodaje, bi bilo treba predhodno iz družbe izločiti pristaniško infrastrukturo ter zagotoviti nemoteno nadaljnje izvajanje javne službe (vzpostavitev pristaniške uprave).”
  Pojasnilo ministra: “To vprašanje (naraščajočega deleža neamortiziranih vlaganj v prihodnjih letih) je možno razrešiti le s spremembo koncesijske pogodbe, kar pomeni, da bi za nove investicije podelili nove koncesije gradnje ob že obstoječi koncesiji storitev, vendar je pri tem zaradi enotnega vodenja pristanišča potrebno zagotoviti še posebnega upravljalca pristanišča (port authority – pristaniške uprave).”

 3. Dušan Mes: USTANOVITEV PROJEKTNEGA PODJETJA »DRUGI TIR« in podjetja »SLOVENSKI LOGISTIČNI HOLDING (SLH)«
  Izhodiščne predpostavke :
  – Izogibanje neposrednemu zadolževanju Republike Slovenije;
  – V prvi fazi projekta se bistveno ne spreminja lastniška struktura infrastrukturnih podjetji;
  – Možnost vstopa partnerjev, ki imajo širši gospodarski interes;
  – Prevalitve dela tveganj na udeležence v logistični verigi.
  Viri za končni odkup bi bili zagotovljeni z natečenimi dividendami SLH, oziroma z delno ali celotno privatizacijo SLH ali posameznih družb znotraj SLH.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja