Posvet-2: Slabo upravljanje je vzrok za globino krize

torek, 12. junija 2012 ob 9:30 uri v dvorani Državnega sveta

Gospodarska in družbena kriza v Sloveniji se poglablja in je hujša kot v primerljivih evropskih državah. Eden osnovnih vzrokov je slabo upravljanje države, ki je brez jasne razvojne strategije.
Obstoječe vodstvene elite niso sposobne preboja iz krize, ker pri reševanju izhajajo iz istih temeljnih izhodišč, ki so nas v krizo pripeljale.
Ob iskanju izhoda iz sedanje krize je potrebno razviti tudi vizijo »radikalno drugačnega družbenega reda« (Fredric Jameson).
V gibanju SINTEZA nadaljujemo z aktivnim iskanjem ustreznih odgovorov za izhod iz vsesplošne krize. Namen je pripraviti vsebinska in idejna izhodišča za alternativno razvojno paradigmo, ki jo bo uresničila nova generacija politikov in upravljavcev države in njenega premoženja.
Treba je preseči sedanje stanje, ko smo dežela brez vsakršne vizije in pokazati mladi generaciji novo perspektivo.

Skupaj z uvodničarji bomo iskali odgovore na vprašanja:
Kako spremeniti okolje in pogoje za uspešnejše upravljanje države in njenega premoženja ?
Kaj pomeni Bučarjev klic, da brez »Brez svobode poslanca ni parlamenta« ?
Bo potrebno parlamentarni sistem zamenjati s predsedniškim ali pa bo bolj smiselna deprofesionalizacija poslanske funkcije ?

Zaradi širine tematike in z namenom širiti prostor za razpravo smo se na sestanku iniciativne skupine dogovorili, da posvet delimo v več nadaljevanj in sicer po vsebinskih sklopih:
1. upravljanje države
2. upravljanje državnega premoženja
3. tehnologija in razvoj

Tako v torek 12.6.2012 pridejo na vrsto naslednje teme (prvi sklop):
–  Upravljanje – ključni dejavnik uspešnosti države – mag. Andrej Cetinski
–  Brez svobode poslanca ni parlamenta – prof. France Bučar
–  Evropa na razpotju: iskanje evropske razvojne alternative – prof. Bojan Bugarič
–  Ali je res skrb države omejena le na “varovanje življenja, svobode in zasebne lastnine”? – prof. Jože Mencinger
–  Slabosti obstoječega parlamentarnega sistema – prof. Dušan Štrus

4 thoughts on “Posvet-2: Slabo upravljanje je vzrok za globino krize

  1. Rešujejo sebe in rušijo brezobzirno!
    Z veseljem in zanosom smo delali. Delovni teden se ni končal v petek, delali smo vsako soboto, po potrebi tudi v nedeljah.
    Iz zaostale agrarne države smo napravili, moderno industrijsko državo. Rezultate dela smo usmerjali predvsem v skupno dobro. Družbena lastnina je motivirala delavce in generirala nezadovoljstvo pri tistih, ki jim je vedno bilo in jim je še v ospredju zgolj osebno bogastvo, za skupnost in državo pa jim ni mar. Ti so kontinuirano rušili in v novi državni ureditvi dobili želeno nagrado. Denacionalizacija in delitev družbenega premoženja, je zakonsko pokrit grabež, s katerim se je ustvarila kasta premožnih, ki so nebrzdano tešili svoj pohlep. Obogateli so in svoje premoženje spravili v varne oaze. Kriza je zaradi njih. Danes pa nas ti isti rešujejo preko svojih, ki so jih inštalirali v vse organe odločanja. Zanesljivo ne rešujejo državljanov in države, temveč zgolj sami sebe.
    Toliko v razmislek
    Nikoli ne bom odnehal!

  2. Mihael, bilo bi dobro vsaj koga imenovati konkretno. A. Rus in B. Brščič v ponedeljkovih odmevih zelo eksplicitno zahtevata najprej vzpostavitev odgovornosti, odškodninske in pravne. Pravita, da morajo organi za odkrivanje kaznivih dejanj (policija), za pregon (tožilstva) in na koncu sodišča končno začeti delovati. Za državno lastnino je odgovorna politika. Izvajati mora nadzor in z organi pregona striktno izvajati svojo odgovornost. To pa je, da je lastnina v ustrezni ekonomski funkciji in prinaša ustrezen donos! Čeprav je pobudo vlade za ustanovitev holdinga razumeti, da se končno zaveda svoje odgovornosti, pa ne govorijo ne o odškodninski odgovornosti, ne o kazenski odgovornosti, pač pa se predlaga neka rešitev, ne da bi najprej poslali kriminalistično policijo v npr. državne banke. Obseg slabih kreditov dobesedno kliče po odškodninski odgovornosti. Institucionalno so vse rešitve in vsi potrebni zakoni že na mizi, samo politična volja je potrebna. Kdo je že bil za zgrešeno politično kreditiranje sankcioniran, sprašujeta. Z ustanavljanjem holdinga se skuša prenesti dubiozne terjatve in s tem pod mizo razrešiti nadzorne svete in uprave za izrazito škodljive ukrepe v preteklosti. Najprej je treba ugotoviti odškodninsko in kazensko odgovornost. In šele v naslednjem koraku sledi sanacija. Sicer se bo vseprisotnost klientelizma, kriminala in korupcije samo nadaljevala. Krivci bodo pa pometeni pod preprogo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja