SEDANJI NEDEMOKRATIČEN VOLILNI SISTEM

JE PODLAGA ZA NEDEMOKRATIČNOST CELOTNE  SLOVENSKE DRUŽBE.

V Sloveniji že vse od leta 1996 potekajo razprave o nujni demokratizaciji obstoječega volilnega sistema. Toda poslanci nobenega sklica DZ vse do danes niso zmogli ali hoteli (ali pa so jim vodstva političnih strank to prepovedala) temeljitega razmisleka, kako z leti postaja ta sistem vse manj ustrezen, vse bolj po volji strank in vse manj po željah in potrebah državljanov.

Strokovnjaki se danes strinjajo, da ta sistem potrebuje temeljito prenovo predvsem zato, ker je:

  • NEURAVNOTEŽEN (po vsakih volitvah ugotavljamo, da je vsaj deset volilnih okrajev (VO), v katerih ni bil izvoljen noben poslanec; v nekaterih VO svojega predstavnika nimajo že cela desetletja);
  • NEDEMOKRATIČEN IN NEUSTAVEN (državljani nimamo odločilnega vpliva na izvolitev poslancev; politične stranke po svoji volji postavljajo privilegirane kandidate v izvoljive okraje);
  • TEŽKO RAZUMLJIV (težko je razumeti, da je v Državni zbor izvoljen poslanec, ki je dobil 24-krat manj glasov podpore od drugega, kandidat z deset ali več krat večjo podporo volivcev pa ni bil izvoljen).

In še v nečem se danes strinjajo strokovnjaki: da sedanji sistem omogoča političnim strankam toliko možnosti za manipulacije, da ga bodo stranke branile do zadnjega. Edina pot, ki vodi do njegove demokratizacije, je torej referendum, neposredna odločitev ljudstva mimo političnih strank. Stranke, ki temu nasprotujejo, so nosilke strankokracije, ki je pravzaprav diktatura političnih strank nad državljani oz. ljudstvom.

Vlada je letos poleti izvedla anketo med državljani, kakšen volilni sistem želijo. Čeprav so bila številna vprašanja v tej anketi postavljena tendenciozno, pomanjkljivo in nestrokovno, lahko iz odgovorov dobimo jasno sliko, kaj  državljani zahtevamo, ob tem, da samo 18 % udeležencev smatra, da je sedanji sistem še ustrezen. Ko pa iščemo odgovor na vprašanje, kaj želijo oz. zahtevajo tisti, ki so anketo izpolnjevali, ugotovimo, da:

  • 93 % udeležencev zahteva, da je sistem enostaven in razumljiv;
  • 90 % udeležencev zahteva, da se bistveno poveča vpliv volivcev oz., da morajo imeti volivci odločujoč vpliv na izvolitev poslanca (to je tudi ustavno določilo);
  • 86 % udeležencev zahteva uvedbo (absolutnega in obveznega) prednostnega glasu;
  • Prav tako 86 % udeležencev zahteva, da lahko kandidirajo samo nekaznovani državljani;
  • 66 % udeležencev podpira uvedbo domicila (kandidiranje tam, kjer kandidat prebiva); itd.

Čeprav v anketnem vprašalniku razni volilni sistemi niso bili vsebinsko opredeljeni in je iz odgovorov razvidno, da večina udeležencev ne ve natančno, kaj vsebuje predlog KOMBINIRANEGA VOLILNEGA SISTEMA, ki so mu odgovori zagotovili prednost pred drugimi modeli, je iz odgovorov jasno, da tiste elemente, ki jih udeleženci poudarjajo, lahko vsebuje samo kombinirani volilni sistem, ki hkrati zagotavlja sorazmerno zastopstvo in izbiro kandidatov glede na njihove osebne odlike. Zato je čas, da podrobneje predstavimo »Kombinirani volilni sistem«, ki sta ga pripravili organizaciji civilne družbe, SINTEZA-KCD in Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema.

preberi več: Predlagani volilni sistem je konsistenten in uravnotežen

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja