Delavsko zadružništvo – Poziv vladi RS

Združenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS);
Združenje za lastništvo zaposlenih (DEZAP);
Slovenski forum socialnega podjetništva (FSP) in
Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (RISE)
pošiljajo poziv Vladi RS v zvezi s pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami RS.

Podpisniki pozivajo Vlado Republike Slovenije, da v okviru pripravljajoče se strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države med drugim:
1. temeljito prouči možnosti za širšo uporabo tudi delavskega zadružništva in drugih oblik notranjega lastništva zaposlenih kot alternativnega modela privatizacije državnih podjetij;
2. zaveže Slovenski državni holding (SDH) k:
– neposredni uporabi tudi »Kodeksa sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb« oziroma k njegovi vključitvi kot celote v že sprejeti »Kodeks upravljanja s kapitalskimi naložbami RS«, ter
– k načrtnemu prizadevanju za razvijanje temeljnih oblik sodobne t. i. organizacijske participacije zaposlenih (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, širitev različnih variant notranjega lastništva zaposlenih) v korporativni praksi upravljanih državnih podjetij.

Poziv Vladi RS v zvezi s pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami RS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja