50 volilnih obljub Mira Cerarja

Takoj po razglasitvi Cerarjeve visoke zmage so hiteli razlagati, da s predstavitvijo programa čakajo na oblikovanje in sestavo koalicije. A izkazalo se je, da je Cerar volivce bolj kot s programom prepričeval z lastno osebnostjo. Natalija Švab je takoj po volitvah 2014 – kljub meglenosti, saj se novi mandatar do ničesar ni jasno opredeljeval -, strnila 50 napovedi, ki jih mandatar Miro Cerar želi narediti za Slovenijo.
Tukaj je 50 Cerarjevih napovedi, idej, obljub,:
1. Sprejem celovite strategije razvoja države do leta 2030.
2. Optimizacija števila ministrstev in podrejenih organov.
3. Vzpostavitev možnosti elektronskega glasovanja (e-volitve) in pobuda za proporcionalni volilni sistem s preferenčnim glasom.
4. Razmejitev med javnim in zasebnim na področju zdravstva ter izvajanjem višješolske in visokošolske dejavnosti.
5. „Sposobni ljudje na prava mesta“ – sistematizacija in razporejanje delovnih mest v javni upravi.
6. Jasni in transparentni kriteriji odgovornosti in napredovanja v javni upravi.
7. Ciljno usposabljanje javnih uslužbencev (še zlasti za črpanje EU sredstev).
8. Vitka in transparentna javna uprava.
9. Centralni sistem javnega naročanja, ki pri posameznih naročilih projektno vključuje področne strokovnjake ter omogoča večjo transparentnost in nadzor.
10. Skupna agencija za vsa javna naročila, izdelava metodologije za ocenjevanje ekonomike projektov s strani države.
11. Reforma plačnega sistema v javnem sektorju v smeri nagrajevanja zaposlenih glede na uspešnost, učinkovitost in kakovost pri delu.
12. Davčne blagajne za zajezitev sive ekonomije.
13. Vse na enem mestu (VEM): Opravljanje administrativnih opravil na enem mestu, karierni inkubator za aktivno vključevanje mladih na trg dela, centri za socialno delo kot vstopna točka za vse vrste pomoči …
14. Nadzorovana privatizacija (ključna infrastruktura ostane v lasti države) in pobuda za razdelitev privatizacijske kupnine za zmanjševanje zadolženosti in financiranje strateških razvojnih projektov.
15. Izboljšati upravljanje z državnim premoženjem skozi učinkovito delovanje in upravljanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) ter z jasno strategijo upravljanja kapitalskih naložb in kodeksa korporativnega upravljanja. Nadzor nad delovanjem DUTB in SDH.
16. Večja odgovornost SDH in Slabe banke (DUTB) pri prestrukturiranju podjetij.
17. Združitev finančnih nadzornih inštitucij (BS, ATVP, AZN) z namenom vzpostavitve enovitega in povezanega nadzora na slovenskem finančnem trgu.
18. Transparentni kriteriji za izbiro članov nadzornih svetov in uprav.
19. Preiskava bančne luknje z jasno opredelitvijo odgovornosti.
20. Spodbude za pretvorbo bančnih terjatev v lastniški kapital podjetij.
21. Projektno financiranje rešitev, ki temeljijo na problemskih izhodiščih gospodarstva in strategiji razvoja države.
22. Delna oprostitev plačila davka na dobiček ob reinvestiranju dobička v investicije za razvoj.
23. Pobuda za postopno plačevanje komunalnih prispevkov in nadomestil stavbnega zemljišča za investicije v prvih treh letih delovanja.
24. Sprememba zakonodaje za skrajšanje dolgotrajnih insolventnih in sodnih postopkov v gospodarskih sporih (javna obravnava trajnih neplačnikov, država kot vzoren plačnik).
25. Projekt kreativne industrije in raziskav za povezovanje kulture, gospodarstva, znanosti in nevladnega sektorja.
26. Karierni inkubator za pomoč inovativnim mladim po končanem izobraževanju kot dopolnitev dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje.
27. Mladinska/študentska digitalna delovna knjižica za beleženje neformalnih delovnih izkušenj.
28. Portal za svetovanje pri izbiri izobraževanja v povezavi z možnostjo zaposlitve in spodbujanja izobraževanja za deficitarne poklice.
29. Mreža inovativnih idej za medsebojno povezovanje domačih obrtnikov, karierni centri za razvoj regionalnega gospodarstva.
30. Šola mojstrstva in obrti v sodelovanju z Obrtnimi zbornicami in razvojnimi agencijami (dualni sistem).
31. Subvencije za nove zaposlitve v negi in skrbi za starejše.
32. Povečan in poostren (inšpekcijski) nadzor nad zlorabami delovnopravne zakonodaje.
33. Postopno poenotenje obdavčitev vseh vrst dela (avtorskega, podjemnega, iz delovnega razmerja).
34. Ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos njegovih premij na obvezno zdravstveno zavarovanje.
35. Združitev javnih zdravstvenih zavodov.
36. Cenovno dostopnejši vrtci za mlade.
37. Vavčerski sistem za opravljanje obveznega pripravništva in praks.
38. Neodvisna revizija projekta TEŠ 6.
39. Izgradnja verige hidroelektrarn na Savi.
40. Posvetovalni referendum o izgradnji 2. bloka NEK.
41. Energetska sanacija stavb v državni, občinski in privatni lasti za zagon gradbeništva in kreditnega potenciala bank (ob koriščenju EU sredstev).
42. Stanovanjske zadruge.
43. Ugodni krediti za nakup ali obnovo starejših hiš na podeželju in prevzemanje kmetij za mlade, javna dela za brezposelne mlade na podeželju z namenom oživljanja kmetij in kulturne dediščine.
44. Krepitev podpore mladim prevzemnikom kmetij.
45. Vzajemna kmetijska zavarovalnica za postopno odpravo državnih pomoči zaradi vremenskih razmer in naravnih nesreč (zavarovanje kot pogoj za prejem subvencij).
46. Sofinanciranje razvoja in/ali ustanavljanja zadrug in regionalnih mrež za samooskrbo (npr. hrana, energija).
47. Zelena proračunska reforma za postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij in preusmeritev sredstev v projekte pametne specializacije.
48. Protipoplavni ukrepi na celotnem področju države.
49. Pospešitev razvoja širokopasovnih omrežij na območju celotne Slovenije.
50. Spodbuda ekološkim športnim prireditvam.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja